Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.01.2019

1

Dodávka elektriny VO

59,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

31.01.2019

2

Dodávka elektriny VO

149,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

31.01.2019

3

Dodávka elektriny OcÚ

44,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

31.01.2019

4

Dodávka elektriny HZ

43,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

31.01.2019

5

Internet 01/2019

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

31.01.2019

6

Dodávka plynu OcÚ

90,75 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

31.01.2019

7

Dodávka plynu HZ

55,52 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

31.01.2019

8

Výkon zodpovednej osoby 1/2019

45,60 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Vlková

31.01.2019

9

Predĺženie licencie ESET

70,49 EUR

ACOM PP, s.r.o.

Obec Vlková

31.01.2019

10

Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

31.01.2019

11

Telefón 01/2019

0,18 EUR

Orange Slovensko

Obec Vlková

31.01.2019

12

Porealizačné zameranie stavby rozšírenia vodovodnej siete a dažďovej kanalizácie v lokalite Levkovce

490,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

31.01.2019

13

Stravné lístky

2 054,28 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

Obec Vlková

31.01.2019

14

Rozšírenie vodovodu v Levkovciach

3 285,20 EUR

Alvesco, s.r.o.

Obec Vlková

31.01.2019

15

Poplatok za vyjadrenie

120,00 EUR

SPP Distribucia

Obec Vlková

15.02.2019

16

1. etapa návrhu ZaD č. 2 ÚPN - O na opätovné verejné prerokovanie

2 700,00 EUR

Ing.arch. Dušan Marek

Obec Vlková

15.02.2019

17

Strava v hmotnej núdzi 01/2019

232,80 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Vlková

15.02.2019

18

Výkon zodpovednej osoby za 02/2019

45,60 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Vlková

15.02.2019

19

Technik CO, BP

100,00 EUR

Tuleja Pavol

Obec Vlková

15.02.2019

20

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie

14,28 EUR

Obec Vlková

SOZA

15.02.2019

21

Uloženie odpadu

535,67 EUR

Služby obce Ľubica

Obec Vlková

15.02.2019

22

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostre

38,40 EUR

Slovgram

Obec Vlková

15.02.2019

23

Odvoz TKO z Obce

365,04 EUR

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Obec Vlková

15.02.2019

24

Telefón 01/2019

74,87 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

15.02.2019

25

Telefón 01/2019

27,07 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: