Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.01.2019

1/2019

Vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v obci Vlková

0,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

23.01.2019

2/2019

Stavebné práce na montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný, montáž potrubia z talkový

0,00 EUR

Alvesco, s.r.o.

Obec Vlková

03.01.2019

3/2019

Eset Internet Sekurity

0,00 EUR

ACOM PP, s.r.o.

Obec Vlková

14.01.2019

4/2019

Geometrický plán na vecné bremeno - zberný dvor, zámena pozemkov časti Levkovce

0,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

14.01.2019

5/2019

Porealizačné zameranie stavby rozšírenie vodovodnej siete a dažďovej kanalizácie Levkovce

0,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

16.01.2019

6/2019

Vyjadrenie k stavbe: Vlková časť Levkovce - rozšírenie vodovodu

0,00 EUR

SPP Distribucia

Obec Vlková

17.01.2019

7/2019

Konzultačnú a poradenskú činnosť pre projekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácii obec Vlková

0,00 EUR

Ing. Sylvia Slavkovská, SpišskáBelá

Obec Vlková

20.01.2019

8/2019

Materiál pre Dobrovolný hasičský zbor Vlková

0,00 EUR

Florian, s.r.o.

Obec Vlková

21.02.2019

9/2019

Materiál pre Dobrovoľný hasičský zbor Vlková

0,00 EUR

Florian, s.r.o.

Obec Vlková

25.02.2019

10/2019

Školenie hasičov - záverečné účty

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Vlková

05.03.2019

11/2019

Vlajka SR 100x150 cm s tunelom

0,00 EUR

Signo, s.r. o.

Obec Vlková

04.03.2019

12/2019

Pracovné odevy pre DHZ Vlková

0,00 EUR

Ing. Karol Hatas - SPS

Obec Vlková

08.03.2019

13/2019

Vypracovanie POH 2016-2020 a komunitného plánu sociálnych služieb

0,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD.

Obec Vlková

28.05.2019

14/2019

Objednávka programu biznis k Zmluve o združenie dodávke elektriny

0,00 EUR

Východoslovenská elektráreň

Obec Vlková

22.03.2019

15/2019

Vypracovanie žiadosti na dotáciu šport 2019

0,00 EUR

Ing. Zuzana Milaňaková - PROMI

Obec Vlková

25.03.2019

16/2019

Fotenie obce Vlková

0,00 EUR

CBC Maľované mapy

Obec Vlková

03.04.2019

17/2019

Projekt rozšírenie vodovodu v Levkovciach

0,00 EUR

MARMI, s.r.o.

Obec Vlková

24.04.2019

18/2019

Revízia plynových kotlov

0,00 EUR

Segas - združenie servis plnových zariadení

Obec Vlková

25.04.2019

19/2019

Porealizačné zameranie vodovodu v Levkovciach

0,00 EUR

Ing. Pavol Basarík Geoplan

Obec Vlková

08.04.2019

20/2019

Kontrola HP

0,00 EUR

TATRAHASIL, s.r.o.

Obec Vlková

10.04.2019

21/2019

Vybavenie a aktualizácia počítačovej techniky OcÚ Vlková

0,00 EUR

ARN IT Solution - Ján Rušin

Obec Vlková

29.04.2019

22/2019

Knihy pre budúcich prvákov - Vernostný balíček č. 2

0,00 EUR

Elena Majeríková - hravá škôlka

Obec Vlková

24.04.2019

23/2019

Vyhotovenie a spracovanie auditu IKT

0,00 EUR

ARN IT Solution - Ján Rušin

Obec Vlková

31.05.2019

24/2019

Inžinierská činnosť pri spracovaní a prerokovaní Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN-O Vlková

0,00 EUR

Ing. arch. Jakub Marek

Obec Vlková

31.05.2019

25/2019

Tonery do tlačiarne

Neuvedené

K-CORP IT SOLUTIONS

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: