Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2023
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,

ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
v y k o n a j ú
v sobotu 30. septembra 2023

                                                      Boris Kollár v. r.


Všetký informácie voľbám na MVSR: https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Užitočný link pre voľbu poštou – je to dôležitá informácia pre všetkých, ktorí sú v zahraničí a chceli by voliť. V týchto voľbách je zmena – voliči neposielajú žiadosť na obec ale na Ministerstvo vnútra:

Voľba poštou:   Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

 

Vyhlásenie volieb do NR SR 2023 

Informácie pre voliča 

Určenie okrskov pre voľby do NR SR 

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie 

Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu 

Menovanie zapisovateľky volebnej komisie