Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH OBCE VLKOVÁ

 

Región: Spiš
Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
PSČ: 059 72
Počet obyvateľov k 01.01.2023: 909
Rozloha: 11,81 km2
Nadmorská Výška: 679 m.n.m.

 

 

1

AKTUÁLNE INFORMÁCIE OBCE VLKOVÁ

14.05.2023

1

DEŇ MATIEK

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám, babičkám a prababičkám Tento rok si Deň matiek pripomíname dnes 14. mája 2023.

Detail

28.04.2023

Výsledok verejnej obchodnej súťaže 1

Výsledok verejnej obchodnej súťaže

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na „Prenájom nebytových priestorov Vlková 117“

Detail

20.04.2023

Otvorenie letnej turistickej sezóny v Kežmarku 1

Otvorenie letnej turistickej sezóny v Kežmarku

OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY V KEŽMARKU Príďte odštartovať letnú turistickú sezónu 2023! Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku v spolupráci s Mestom Kežmarok slávnostne otvorí letnú turistickú sezónu v nedeľu 30. apríla 2023.

Detail

18.04.2023

Pozvánka na "JARNÚ BRIGÁDU"

Pozvánka na "JARNÚ BRIGÁDU"

Pozývame na jarnú brigádu 22.04.2023

Detail

18.04.2023

KVAPKA KRVI 23.04.2023 vo Vrbove 1

KVAPKA KRVI 23.04.2023 vo Vrbove

KVAPKA KRVI Miestny spolok SČK s podporou Obecného úradu vo Vrbove všetkých Vás srdečne pozývajú DAROVAŤ SVOJU KRV - 23.04.2023 v sále obecného úradu vo Vrbove od 9:00 - 12:00 hod. Ďakujeme za účasť

Detail

12.04.2023

Verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťaž

Obec Vlková vyhlasuje podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znesení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) v zmysle ustanovení § 281 a § 288 Obchodného zákonníka verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov

Detail

06.04.2023

Y

VEĽKÁ NOC 2023

Veľká noc je čas, kedy sa šíri radosť a šťastie, ktoré Kristus priniesol do našich životov, každému koho stretávame. Prajeme vám i vašim blízkym zmysluplné veľkonočné sviatky.

Detail

28.03.2023

Deň učiteľov 28.03.2023

Deň učiteľov 28.03.2023

"Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí." Jan Amos Komenský

Detail

25.03.2023

Zmena zimného času na letný čas 2023 1

Zmena zimného času na letný čas 2023

Zmena zimného času na letný čas 2023 – zo soboty na nedeľu v posledný marcový víkend ⏰ V noci zo soboty 25. marca na nedeľu 26. marca si hodinky prestavujeme o 02:00 nášho času tak, že ich posunieme na 03:00. Po tejto zmene sa čas uvádza ako stredoeurópsky letný čas.

Detail

15.03.2023

Informácia 1

Informácia

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní "Pevné snehové zábrany D1"

Detail

08.03.2023

1

8.3. MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

Prianie k MDŽ

Detail

28.02.2023

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Obec VLKOVÁ, Vlková 107, 059 72 Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022. Obec Vlková v zmysle § 4 ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022. Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2022 je 52,27 %.

Detail

27.02.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  1

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie

Detail

24.02.2023

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová 1

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Detail

14.02.2023

VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 1

VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Detail

07.02.2023

FAŠIANGY 2023 VO VLKOVEJ 1

FAŠIANGY 2023 VO VLKOVEJ

OBEC Vlková, DHZ a ZŠ s MŠ Vlková Vás srdečne pozývajú 11.02.2023 na Fašiangy spojené s karnevalom, sprievodom po obci v maskách a zabíjačkovými hodami... Na všetkých sa veľmi tešíme

Detail

23.01.2023

Výsledky referenda 2023 1

Výsledky referenda 2023

Referendum 2023

Detail

12.01.2023

1

Štatistika obyvateľov k 01.01.2023

Štatistika obyvateľov

Detail

12.01.2023

1

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva do 31. januára príslušného roka vtedy, ak u daňovníka nastali v priebehu predchádzajúceho roka zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane.

Detail

09.01.2023

1

Obec Vlková získala na realizáciu projektu 27 819,02 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, riadiaci orgán pre operačný program kvalita životného prostredia schválilo nenávratný finančný príspevok pre našu obec na projekt Budovanie vodozádržných opatrení v obci Vlková

Detail