Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH OBCE VLKOVÁ

 

Región: Spiš
Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
PSČ: 059 72
Počet obyvateľov k 01.01.2023: 909
Rozloha: 11,81 km2
Nadmorská Výška: 679 m.n.m.

 

 

1

AKTUÁLNE INFORMÁCIE OBCE VLKOVÁ

05.06.2023

Zber odpadu "PAPIER" 1

Zber odpadu "PAPIER"

OZNAM! Zajtra od 6:00 sa bude v našej obci zbierať komodita separovaného odpadu "PAPIER" Prosíme vyložiť svoje vrecia pred Vaše nehnuteľnosti, nevyložené vrecia nebudú obslúžené. Ďakujeme

Detail

14.05.2023

1

DEŇ MATIEK

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám, babičkám a prababičkám Tento rok si Deň matiek pripomíname dnes 14. mája 2023.

Detail

28.04.2023

Výsledok verejnej obchodnej súťaže 1

Výsledok verejnej obchodnej súťaže

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na „Prenájom nebytových priestorov Vlková 117“

Detail

20.04.2023

Otvorenie letnej turistickej sezóny v Kežmarku 1

Otvorenie letnej turistickej sezóny v Kežmarku

OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY V KEŽMARKU Príďte odštartovať letnú turistickú sezónu 2023! Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku v spolupráci s Mestom Kežmarok slávnostne otvorí letnú turistickú sezónu v nedeľu 30. apríla 2023.

Detail

18.04.2023

Pozvánka na "JARNÚ BRIGÁDU"

Pozvánka na "JARNÚ BRIGÁDU"

Pozývame na jarnú brigádu 22.04.2023

Detail

18.04.2023

KVAPKA KRVI 23.04.2023 vo Vrbove 1

KVAPKA KRVI 23.04.2023 vo Vrbove

KVAPKA KRVI Miestny spolok SČK s podporou Obecného úradu vo Vrbove všetkých Vás srdečne pozývajú DAROVAŤ SVOJU KRV - 23.04.2023 v sále obecného úradu vo Vrbove od 9:00 - 12:00 hod. Ďakujeme za účasť

Detail

12.04.2023

Verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťaž

Obec Vlková vyhlasuje podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znesení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) v zmysle ustanovení § 281 a § 288 Obchodného zákonníka verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov

Detail

06.04.2023

Y

VEĽKÁ NOC 2023

Veľká noc je čas, kedy sa šíri radosť a šťastie, ktoré Kristus priniesol do našich životov, každému koho stretávame. Prajeme vám i vašim blízkym zmysluplné veľkonočné sviatky.

Detail

28.03.2023

Deň učiteľov 28.03.2023

Deň učiteľov 28.03.2023

"Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí." Jan Amos Komenský

Detail

25.03.2023

Zmena zimného času na letný čas 2023 1

Zmena zimného času na letný čas 2023

Zmena zimného času na letný čas 2023 – zo soboty na nedeľu v posledný marcový víkend ⏰ V noci zo soboty 25. marca na nedeľu 26. marca si hodinky prestavujeme o 02:00 nášho času tak, že ich posunieme na 03:00. Po tejto zmene sa čas uvádza ako stredoeurópsky letný čas.

Detail

15.03.2023

Informácia 1

Informácia

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní "Pevné snehové zábrany D1"

Detail

08.03.2023

1

8.3. MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

Prianie k MDŽ

Detail

28.02.2023

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Obec VLKOVÁ, Vlková 107, 059 72 Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022. Obec Vlková v zmysle § 4 ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022. Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2022 je 52,27 %.

Detail

27.02.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  1

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie

Detail

24.02.2023

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová 1

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Detail

14.02.2023

VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 1

VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Detail

07.02.2023

FAŠIANGY 2023 VO VLKOVEJ 1

FAŠIANGY 2023 VO VLKOVEJ

OBEC Vlková, DHZ a ZŠ s MŠ Vlková Vás srdečne pozývajú 11.02.2023 na Fašiangy spojené s karnevalom, sprievodom po obci v maskách a zabíjačkovými hodami... Na všetkých sa veľmi tešíme

Detail

23.01.2023

Výsledky referenda 2023 1

Výsledky referenda 2023

Referendum 2023

Detail

12.01.2023

1

Štatistika obyvateľov k 01.01.2023

Štatistika obyvateľov

Detail

12.01.2023

1

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva do 31. januára príslušného roka vtedy, ak u daňovníka nastali v priebehu predchádzajúceho roka zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane.

Detail