Obsah

Zvrejňovanie za rok 2014


Zmluvy

Faktúry 

Objednávky

Zmluvy

 

 Dokument

 

Dátum zverej. 

 

 Cena s DPH [EUR

 Partner, Adresa

 Popis

 Dohoda MOS 1

 02.01.2014

 

 J.Baran

1str 2str 3str

 Dohoda MOS 2

 02.01.2014

 

 M. Gengeľ

1str 2str 3str

 Dohoda MOS 3

 02.01.2014

 

 M. Gengeľ

1str 2str 3str

 Dohoda MOS 4

 02.01.2014

 

 J. Ivančak

1str 2str 3str

 Dohoda MOS 5

 02.01.2014

 

 J. Lipták

1str 2str 3str

 Dohoda MOS 6

 02.01.2014

 

 G. Liptáková

1str 2str 3str

 Dohoda MOS 7

 02.01.2014

 

 M. Pitvorová

1str 2str 3str

 Dohoda MOS 8

 02.01.2014

 

 K. Tomleinová

1str 2str 3str

 Dohoda MOS 9

 02.01.2014

 

 M. Šulík

1str 2str 3str

 Dohoda s UPSVaR

 02.01.2014

 

 

1str 2str 3str

 Zmluva kniha

 08.01.2014

 8.525,00

 Tlačiareň GG,s.r.o. Kež

1str 2str 3str

 Zmluva

 15.01.2014

 

 J. Pirožekova

 

Dodatok-Audit

 14.02.2014

 

 Ing.D.Dudová

 

Dohoda-prax

 19.03.2014

 

 Obchodná akadémia PP

1str 2str

Protokol

 27.03.2014

 

 SPF Bratislava

1str 2str

Dohoda MOS 10

 01.04.2014

 

 J.Baran

1str 2str 3str

Dohoda MOS 11

 01.04.2014

 

 Gengeľ Miroslav

1str 2str 3str

Dohoda MOS 12

 01.04.2014

 

 Gengeľ Milan

1str 2str 3str

Dohoda MOS 13

 01.04.2014

 

 J. Ivančák

1str 2str 3str

Dohoda MOS 14

 01.04.2014

 

 J.Lipták

1str 2str 3str

Dohoda MOS 15

 01.04.2014

 

 G.Liptáková

1str 2str 3str

Dohoda MOS 16

 01.04.2014

 

 M.Pitvorová

1str 2str 3str

Dohoda MOS 17

 01.04.2014

 

 M. Šulík

1str 2str 3str

CVC Vrbov

 16.04.2014

 

 

1str 2str

TOPSET

 16.04.2014

 

 

 

Zmluva internet

 16.04.2014

 

HG data Kežmarok

1str 2str

CVC Sp. Podhradie

 25.03.2014

 

 

1str 2str 3str

UPSVaR - § 12

 31.03.2014

 

 

1str 2str 3str

UPSVaR - § 10

 22.05.2014

 

 

1str 2str 3str 4str 5str

Dodatok - § 12

 30.05.2014

 

 

 

PSK Prešov

 11.07.2014

 

 

1str 2str 3str 4str

Ista Bratislava

 11.06.2014

 

 

1str 2str 3str

Dodatok č. 2 HZ

 30.06.2014

 

 

1str 2str

Dodatok č. 2 OcU

 30.06.2014

 

 

1str 2str

UPSVaR dohodač.21

 01.07.2014

 

 

1str 2str 3str 4str 5str 6str 7str 8str 9str

UPSVaR -§121

01.07.2014

 

 

1str 2str 3str

Urazove poist. AC

06.07.2014

 

 

1str 2str

Zmluva o vypožičke

31.07.2014

 

 

1str 2str

Darovaci protokol

31.07.2014

 

 

 

Bezpečnos. projekt

26.08.2014

 

Wanet,s.r.o., B. Bystrica

1str 2str 3str

4str

Dohoda prax

23.09.2014

 

Obchodná akadémia PP

1str 2str

CVC Prešov 

03.10.2014 

 

 

1str 2str 3str 

PZP

07.10.2014

 

Komunalna poisťovňa

 

Zmluva o pripojeni 

10.10.2014 

 

VSD 

1str 2str 3str

4st 5str

 Dodatok č.1 § 10

20.10.2014 

 

UPSVaR Kežmarok 

 

 HM č.143

28.11.2014

 

Maria Chovancova PP

1str 2str 3str

 Dodatok dohoda §52

02.12.2014 

 

UPSVaR Kežmarok 

1str 2str 3str 4str

 Dodatok BT

03.12.2014 

 

Pavol Tuleja 

 

Zmluva audit 

 

 

Ing.Daniela Dudova 

1str 2str 3str

Zmluva o obstaraní

 

 

INPRO Poprad

1str 2str 3str

4str 5str

 Dohoda č.30/§10

16.12.2014 

 

UPSVaR Kežmarok

1str 2str 3str 4str 5str

 Dohoda č31/50J

19.12.2014 

 

UPSVaR Kežmarok 

1str 2str 3str 4str 5str 6str 7str 8str

Dar-mikuláš

 22.12.2014

 

BEL-HOUSE Prešov

 

Dodatok FO

 25.12.2014

 

FO Vlková 

 

Zmluva FO 2015

 25.12.2014

 

FO Vlková

1str 2str