Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.05.2019

101

Vypracovanie znaleckého posudku

696,63 EUR

Ing. Peter Repčák

Obec Vlková

20.05.2019

102

Výkon zodpovednej osoby 05/2019

45,60 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Vlková

20.05.2019

103

Zneškodnenie odpadu

104,63 EUR

Marius Persen, a.s.

Obec Vlková

20.05.2019

104

Poplatok za uloženie odpadu

583,44 EUR

Služby obce Ľubica

Obec Vlková

20.05.2019

105

Elektrina - dodávka a distribúcia

100,00 EUR

Východoslovenská elektráreň

Východoslovenská elektráreň

20.05.2019

106

Technik CO, BP

100,00 EUR

Tuleja Pavol

Obec Vlková

20.05.2019

107

Dodávka plynu OcÚ

90,75 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

20.05.2019

108

Dodávka elektriny VO

59,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

20.05.2019

109

Dodávka elektriny VO

149,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

20.05.2019

110

Vyhotovenie a spracovanie auditu IKT

133,00 EUR

ARN IT Solution - Ján Rušin

Obec Vlková

20.05.2019

111

Dodávka plynu HZ

55,52 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

20.05.2019

112

Dodávka elektriny HZ

43,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

20.05.2019

113

Dodávka elektriny OcÚ

44,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

20.05.2019

114

Telefón 05/2019

73,97 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

20.05.2019

115

Telefón 05/2019

33,68 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

20.05.2019

116

Knihy - Susedské spory, Nakladanie s majetkom obce

31,50 EUR

Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí

Obec Vlková

20.05.2019

117

Zneškodnenie odpadu

351,85 EUR

Marius Persen, a.s.

Obec Vlková

20.05.2019

118

Internet 05/2019

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

20.05.2019

119

Výkon správy majetku

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

20.05.2019

120

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

43,95 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Vlková

30.05.2019

121

Previerka na prac. v rámci kontroly činnosti Vypracovanie posudku o riziku

82,98 EUR

Nemocnica Poprad, a.s.

Obec Vlková

30.05.2019

122

Elektrina

447,90 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.

Obec Vlková

30.05.2019

123

Presun licencie na iný PC

24,00 EUR

Topset Solution, s.r.o.

Obec Vlková

31.05.2019

124

Odvoz TKO z obce

253,87 EUR

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Obec Vlková

21.06.2019

125

Strava v hmotnej núdzi 05/2019

253,20 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: