Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.04.2019

76

Aktualizácia programov za rok 2019

450,00 EUR

Topset Solution, s.r.o.

Obec Vlková

30.04.2019

77

Technik CO, BP

100,00 EUR

Tuleja Pavol

Obec Vlková

30.04.2019

78

Porealizačné zameranie vodovodu Vlková-Levkovce -Vyhovtovenie geometrického plánu -overenie peomet

550,00 EUR

Ing. Pavol Basarík Geoplan

Obec Vlková

30.04.2019

79

Uloženie odpadu 03/2019

551,76 EUR

Služby obce Ľubica

Obec Vlková

30.04.2019

80

Dodávka elektriny VO

59,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

30.04.2019

81

Dodávka elektriny HZ

43,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

30.04.2019

82

Dodávka plynu HZ

55,52 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

30.04.2019

83

Dodávka plynu OcÚ

90,75 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

30.04.2019

84

Dodávka elektriny VO

149,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

30.04.2019

85

Dodávka elektriny OcÚ

44,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

30.04.2019

86

Internet 04/2019

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

30.04.2019

87

Zneškodnenie odpadu

103,47 EUR

Marius Persen, a.s.

Obec Vlková

30.04.2019

88

Výkon správy majetku ČOV

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

30.04.2019

89

Telefón 04/2019

31,40 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

30.04.2019

90

Telefón 04/2019

75,58 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

30.04.2019

91

Spracovanie projektovej dokumentácie projekt skutočného vyhotovenia - rozšírenie verejného vodovodu

300,00 EUR

MARMI, s.r.o.

Obec Vlková

30.04.2019

92

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019

170,00 EUR

Zuzana Mileňaková, Spišská Belá

Obec Vlková

30.04.2019

93

Elektrina

652,75 EUR

Východoslovenská elektráreň

Obec Vlková

30.04.2019

94

Vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi

94,73 EUR

TATRAHASIL, s.r.o.

Obec Vlková

03.05.2019

99

Knihy pre žiakov prvého ročníka

129,80 EUR

Elena Majeríková - hravá škôlka

Obec Vlková

13.05.2019

95

2. etapa návrhu ZaD - dodanie dokumentácie na súhlasné stanovisko

1 000,00 EUR

Ing.arch. Dušan Marek

Obec Vlková

13.05.2019

96

Školné za základnú prípravu členov HJ vráteen poplatku za vykonanie záverečných skúšok

200,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Vlková

13.05.2019

97

Vybavenie a aktualizácia počitačovej techniky OcÚ Vlková

1 921,20 EUR

K-CORP IT SOLUTIONS

Obec Vlková

13.05.2019

98

Odvoz TKO z obce 04/2019

249,55 EUR

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Obec Vlková

20.05.2019

100

Strava v hmotnej núdzi 04/2019

198,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: