Obsah

Zvrejňovanie za rok 2016


Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Zmluvy

 

 Dokument Dátum zverej.   Cena s DPH (EUR) Partner, Adresa Popis
Savebný dozor 4.1.2016 1,800 VPMJ Nová Ľubovňa PDF
Dohoda č.3 29.1.2016   Jozef Gengeľ PDF
Dohoda č.2 29.1.2016   Peter Gengeľ PDF
Dohoda č.1 29.1.2016   Miroslav Gengeľ PDF
Zmluva o dielo 29.1.2016   EUROVIA SK, a.s. PDF
Dohoda č.16 1.2.2016   UPSVaR - KK PDF
Zmluva o dielo 18.2.2016   PEhAES, a.s. PDF
Dohoda č. 8 1.3.2016   UPSVaR - KK PDF
Dohoda č. 15 4.3.2016   UPSVaR - KK PDF
Dohoda o praxi č.1 9.3.2016   Obchodná akadémia - Poprad PDF
Kúpna zmluva - Orná pôda 9.3.2016   J. Majerčák, M. Budzák, A. Kolcunová PDF
Požiarna ochrana 6.4.2016   PO PDF
Slovgram 8.4.2016   SLOVGRAM

PDF

Dohoda- cvč 21.4.2016   PO PDF
Dohoda č. 18 27.4.2016   UPSVaR - KK PDF
Úrazové poistenie 29.4.2016   Komunálna poisťovňa PDF
Kúpna zmluva 29.4.2016   rodina Bižiaková PDF
Zmluva o dielo  16.5.2016   Róbert Navrátil PDF
Dohoda- ŠnZ 26.5.2016   Úrad práce KK PDF
Zmluva o odpade  17.6.2016   ENVI - PAK a.s PDF 1PDF 2
Dohoda č.16-53 21.6.2016   Úrad práce KK PDF
Zmlúva o odpade  30.6.2016   Brantner Poprad s.r.o. PDF
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 09.07.2016   J. Majerčák, M. Budzák, A. Kolcunová PDF
Zmlúva o dodávkach plynu 29.7.2016   MET slovakia a.s. PDF
Dohoda č. 26 30.8.2016   Úrad práce KK PDF
Nájomná zmluva č. 152 14.9.2016   I. Maitnerová PDF
Dohoda . 00522/2016 25.9.2016   Slovenský pozemkový fond PDF
Zmluva o dodávke energie 2.11.2016   Energie2 PDF
Nájomná zmluva č. 153 4.11.2016   A. Vošček PDF
Nájomná zmluva č. 154 7.11.2016   A. Wojenská PDF
Dohoda č. 16/46/012/131 14.11.2016   Úrad práce KK PDF
Dohoda č. 45/2016/§54-ŠNZ 23.11.2016   Úrad práce KK PDF
Dohoda č. 16/46/010/73 24.11.2016   Úrad práce KK PDF
Dohoda č. 16/36/010/97 7.12.2016   Úrad práce KK PDF
Darovacia zmluva č. 1 12.12.2016   Lukáš Binek  PDF
Darovacia zmluva č. 2 12.12.2016   BEL-HOUSE, a.s. PDF
Dohoda CVČ 16.12.2016   Obec Vrbov PDF
Nájomná zmluva č. 155 19.12.2016   Ľ. Dlugoš PDF