Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.03.2019

51

Dodávka elektriny OcÚ

44,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

15.03.2019

52

Dodávka plynu OcÚ

90,75 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

15.03.2019

53

Telefón 03/2019

0,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

15.03.2019

54

Dodávka elektriny VO

59,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

20.03.2019

55

Licenčný poplatok

324,00 EUR

Galileo

Obec Vlková

20.03.2019

56

Elektrina

773,63 EUR

Východoslovenská elektráreň

Obec Vlková

20.03.2019

57

Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

20.03.2019

58

Elektrina

38,94 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

20.03.2019

59

Vypracovanie Plánu obnovy verejnej kanalizácie a verejného vodovodu

120,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

20.03.2019

60

Elektrina

664,01 EUR

Východoslovenská elektráreň

Obec Vlková

20.03.2019

61

Internet 03/2019

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

02.04.2019

62

Strava v hmotnej núdzi 1/2019

144,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Vlková

02.04.2019

63

Materiál - Hasiči

269,28 EUR

Florian, s.r.o.

Obec Vlková

02.04.2019

64

Technologický servis ČOV - nastavenie a kontrola

176,16 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

02.04.2019

65

Aktualizácia programov WINPAM, WINIBEU

215,35 EUR

IVES Košice

Obec Vlková

02.04.2019

66

Prevedený pracovný výkon rýpadlo-nakladač Komatsu WB97s2 - vodovod

520,80 EUR

Róbert Navrátil

Obec Vlková

30.04.2019

67

Vypracovanie programu odpadového hospodárstva a vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb.

270,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD.

Obec Vlková

30.04.2019

68

Vyhotovenie geometrického plánu č. 22/2019 na vyznačenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu c

217,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

30.04.2019

69

Vyhotovenie geometrického plánu č.119/2017 na zámenu pozemkov v lokalite Levkovce

257,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

30.04.2019

70

Strava v hmotnej núdzi 03/2019

194,40 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Vlková

30.04.2019

71

Výkon zodpovednej osoby 04/2019

45,60 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Vlková

30.04.2019

72

Odvoz TKO z obce

245,95 EUR

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Obec Vlková

30.04.2019

73

Preventívna prehliadka kondenzačného kotla -revízia plynového kotla

210,01 EUR

Štefan Lacuš - SEGAS

Obec Vlková

30.04.2019

74

Aktualizácia dát programu kataster

31,20 EUR

Topset Solution, s.r.o.

Obec Vlková

30.04.2019

75

Fotky obce -aerofoto

138,00 EUR

CBS spol, s.r.o.

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: