Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

1

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022
voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Úvodná stránka Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Rozhodnutie o vyhlásení volieb 

 

Informácia o spôsobe hlasovania 

 

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie 

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej

komisie 

Utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti 

 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce