Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Súčasnosť


Obec Vlková sa v súčasnosti skladá z vlastnej obce Vlková a osady Levkovce, ktoré spolu tvoria administratívnu súčasť. V roku 2006 sa začala budovať technická infraštruktúra pre výstavbu IBV v juhovýchodnej časti obce smerom na Abrahámovce, ktorá sa v súčasnosti dokončuje a začínajú sa stavať prvé rodinné domy. Táto časť má názov Park panoráma a je v nej pripravených 180 pozemkov pre výstavbu IBV - www.belhouse.sk

Obec má verejný vodovod a je splynofikovaná. Kanalizácia je vybudovaná iba v lokalite Park Panoráma.

Obec má spracovaný a schválený územný plán, podľa ktorého sa v severozápadnej časti katastra plánuje výstavba Agroturistického a golfového areálu.

V obci sa nachádzajú tri obchody s potravinami:

 

  • Potraviny – Anna Baranová, Vlková 107
  • Potraviny Fresh - Peter Hozza, Vlková 24
  • Potraviny – Irena Bineková, Vlková – Levkovce


Pohostinstvo - Bar Espresso - Anna Baranová, Vlková 107


Poľnohospodársku výrobu realizuje ZEMEDAR s.r.o - Poprad Stráže, stredisko Vlková.