Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.02.2019

26

Dodávka elektriny HZ

43,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

15.02.2019

27

Dodávka elektriny VO

149,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

15.02.2019

28

Dodávka elektrny VO

59,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

15.02.2019

29

Dodávka elektriny OcÚ

44,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

15.02.2019

30

Dodávka plynu OcÚ

90,75 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

15.02.2019

31

Dodávka plynu HZ

55,52 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

15.02.2019

32

Internet 02/2019

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

15.02.2019

33

Elektrina - dodávka a distribúcia

100,00 EUR

Východoslovenská elektráreň

Obec Vlková

06.03.2019

34

Platobný výmer na úhradu členského na rok 2019

129,59 EUR

Združenie miest a obcí Slovenska

Obec Vlková

06.03.2019

35

Výmer členského príspevku za rok 2019

54,32 EUR

Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí

Obec Vlková

06.03.2019

36

Hasiči - materiál

429,12 EUR

Florian, s.r.o.

Obec Vlková

06.03.2019

37

Balíček GDPR + SSL certifikát

636,00 EUR

Galileo

Obec Vlková

06.03.2019

38

Zimné čiapky + polokošele - Hasiči

212,76 EUR

Ing. Karol Hatas - SPS

Obec Vlková

11.03.2019

39

Poplatok za pripojenie

216,36 EUR

SPP Distribucia

Obec Vlková

11.03.2019

40

Výkon zopovednej osoby 03/2019

45,60 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Vlková

11.03.2019

41

Konzultačná a poradenská činnosť pri implemantácii projektu :"Rekonštrukcia miestnych komunikácii ob

540,00 EUR

Ing. Sylvia Slavkovská, SpišskáBelá

Obec Vlková

11.03.2019

42

Odvoz TKO z obce

247,25 EUR

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Obec Vlková

11.03.2019

43

Technik CO, PB

100,00 EUR

Tuleja Pavol

Obec Vlková

15.03.2019

44

Vlajka

18,60 EUR

Signo, s.r. o.

Obec Vlková

15.03.2019

45

Dodávka elektriny VO

149,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

15.03.2019

46

Poplatok za uloženie odpadu

367,13 EUR

Služby obce Ľubica

Obec Vlková

15.03.2019

47

Odborná pomoci pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie 02/2019

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

15.03.2019

48

Dodávka elektriny HZ

43,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

15.03.2019

49

Telefón 03/2019

25,45 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

15.03.2019

50

Dodávka plynu HZ

55,52 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: