Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.04.2017

51

Materiál

20,08 EUR

Kovospol KK

Obec Vlková

25.04.2017

52

Telefón 03/2017

15,68 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

25.04.2017

53

Dodávka plynu OcÚ

86,81 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

25.04.2017

54

Dodávka plynu HZ

59,37 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

25.04.2017

55

Dodávka energie

14,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

25.04.2017

56

Internet

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

25.04.2017

57

Revízia bezpečnostného projektu

465,00 EUR

Wanet s.r.o.

Obec Vlková

25.04.2017

58

Uloženie odpadu na skládke odpadov Ľubica

512,64 EUR

Služby obce Ľubica

Obec Vlková

25.04.2017

59

Interaktívne pásmo s pesničnami pre ZŠ s MŠ

90,00 EUR

Divadlo RAMAGU

Obec Vlková

25.04.2017

60

Odborná pomoc pri ČOV

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

25.04.2017

61

Technologický servis ČOV

28,08 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

25.04.2017

62

Fotenie obce

84,00 EUR

CBS spol, s.r.o.

Obec Vlková

25.04.2017

63

Technik CO

100,00 EUR

Tuleja Pavol

Obec Vlková

25.04.2017

64

Štandardné rozúčtovanie za rok 2016

22,72 EUR

ista Slovakia s.r.o.

Obec Vlková

25.04.2017

65

Platba za verejný prenos zvukových záznamov v rozhlase

38,50 EUR

Slovgram

Obec Vlková

12.05.2017

66

Preventívna prehliadka kondenzačných kotlov

228,97 EUR

Segas - združenie servis plnových zariadení

Obec Vlková

12.05.2017

67

Kontrola úseku ochrany pred požiarmi

41,04 EUR

TATRAHASIL, s.r.o.

Obec Vlková

12.05.2017

68

Knihy pre prvákov

58,50 EUR

Vítezslav Fischer

Obec Vlková

12.05.2017

69

Telefón 04/2017

1,86 EUR

Orange Slovensko

Obec Vlková

12.05.2017

70

Telefón 03-04/2017

65,97 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

12.05.2017

71

Aktualizácia programov

372,00 EUR

Topset Solution, s.r.o.

Obec Vlková

12.05.2017

72

Aktualizácia programov

31,20 EUR

Topset Solution, s.r.o.

Obec Vlková

12.05.2017

73

Vytvorenie projektovej dokumentácie

320,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

12.05.2017

74

186 dielna sada náradia v kufri

90,90 EUR

Prochoice, s.r.o.

Obec Vlková

12.05.2017

75

Odvoz TKO z Obce za mesiac 04/2017

234,29 EUR

Technické služby

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: