Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.06.2017

101

Technik CO, PO, PZS

100,00 EUR

Tuleja Pavol

Obec Vlková

28.06.2017

102

Audit účtovnej závierky 2016

1 200,00 EUR

Ing. Daniela Dudová

Obec Vlková

28.06.2017

103

Telefón 06/2017

19,84 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

28.06.2017

104

Zmesový komunálny odpad

375,77 EUR

Služby obce Ľubica

Obec Vlková

28.06.2017

105

Internet 06/2017

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

28.06.2017

106

Dodávka elektriny

18,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

28.06.2017

107

Dodávka plynz HZ

59,37 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

28.06.2017

108

Dodávka plynu OcÚ

86,72 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

28.06.2017

109

Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac máj

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

28.06.2017

110

Rduch ZP4-T prenosné zariadenie na batériu

650,00 EUR

RYTMUS - Computer music world s.r.o.

Obec Vlková

28.06.2017

111

Technologický servis ČOV

131,81 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

14.07.2017

112

Refundácia výdavkov za poskytnutie motor. vozidla na práce pre Obec Vlková

209,57 EUR

Správa a údržba ciest PSK

Obec Vlková

14.07.2017

113

Spracvovanie projektovej dokumentácie na zákazku "Modernizácia miestneho rozhlasu prechodom na bezdr

220,00 EUR

Ing. Rastislav Žigraj

Obec Vlková

14.07.2017

114

Odborná pomoc a činnosť vo verejnom obstarávaní

432,42 EUR

INPRO POPRAD, s. r. o.

Obec Vlková

14.07.2017

115

Zneškodnenie odpadu - objemný odpad

125,46 EUR

Marius Persen, a.s.

Obec Vlková

14.07.2017

116

Telefón 05-06/2017

69,96 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

14.07.2017

117

Telefón 06/2017

2,24 EUR

Orange Slovensko

Obec Vlková

14.07.2017

118

Polohopisné a výškopisné vytýenie miestnej komunikácie

130,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

14.07.2017

119

Vzhotovenie geometrického plánu

197,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

14.07.2017

120

Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti

11,50 EUR

INPROST spol. s.r.o.

Obec Vlková

14.07.2017

121

Strava 06/2017

16,36 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Vlková

14.07.2017

122

Odvoz TKO z obce 06/2017

237,17 EUR

Technické služby

Obec Vlková

14.07.2017

123

Vypracovanie znaleckého posudku

295,56 EUR

Ing. Peter Repčák

Obec Vlková

14.07.2017

124

Vyhotovenie znaleckého posudku

313,13 EUR

Ing. Peter Repčák

Obec Vlková

14.07.2017

125

Vytýčenie miestnej komunikácie v teréne podľa zmenenej prokejtovej dokumentácie v lokalite IBV Levko

200,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: