Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.10.2017

198

Technik CO. BP, PO

100,00 EUR

Tuleja Pavol

Obec Vlková

31.10.2017

199

Cintorín - voda

32,65 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť

Obec Vlková

31.10.2017

200

Telefón 09/2017

18,56 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

31.10.2017

201

Zneškodnenie odpadu

12,38 EUR

Marius Persen, a.s.

Obec Vlková

31.10.2017

202

Internet 10/2017

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

31.10.2017

203

Dodávka plynu OcÚ

84,64 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

31.10.2017

204

Dodávka plynu HZ

55,52 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

31.10.2017

205

Dodávka elektriny HZ

42,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

31.10.2017

206

Dodávka elektriny VO

18,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

31.10.2017

207

Dodávka elektriny OcÚ

53,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

31.10.2017

208

Dodávka elektriny VO

65,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

31.10.2017

209

Dodávka elektriny VO

163,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

31.10.2017

210

Zmesový komunálny odpad

359,46 EUR

Služby obce Ľubica

Obec Vlková

31.10.2017

211

Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/2017

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

31.10.2017

212

Stravné lístky

1 080,00 EUR

Le Cheque Dejeuner

Obec Vlková

31.10.2017

213

Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácia ZŠ s MŠ Vlková

78 569,04 EUR

STROJSTAV spol. s.r.o.

Obec Vlková

31.10.2017

214

Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZ

80,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Vlková

02.11.2017

215

Polohopisné a výškopisné zameranie - rozšírenie inžinierských sieti vodovodu vedenia NN

480,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

02.11.2017

216

Zneškodnenie odpadu

100,64 EUR

Marius Persen, a.s.

Obec Vlková

02.11.2017

217

Telefón 10/2017

2,95 EUR

Orange Slovensko

Obec Vlková

02.11.2017

04

Poplatok za pripojenie - dobropis k prijatej platbe

100,00 EUR

SPP Distribucia

Obec Vlková

22.11.2017

218

Telefón 09-10/2017

69,96 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

29.11.2017

219

Utierky reflex HZ

30,35 EUR

MIVA market s.r.o.

Obec Vlková

29.11.2017

220

Poplatok za pripojenie

216,36 EUR

SPP Distribucia

Obec Vlková

29.11.2017

221

Náhrady škody s pripojením odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti

116,03 EUR

SPP Distribucia

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: