Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.01.2018

260

Plastové známky pre psov v obci

99,60 EUR

KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník

Obec Vlková

03.01.2018

261

Technologický servis ČOV

176,16 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

03.01.2018

262

Voda - cintorín

3,92 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť

Obec Vlková

03.01.2018

263

Vypracovanie projektovej dokumentácie " Výstavba nájomných bytov v obci Vlková"

11 160,00 EUR

Ing. arch. Eva Kupčihová

Obec Vlková

03.01.2018

264

Telefón 12/2017

25,90 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

03.01.2018

265

Dodávka elektriny HZ

42,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

12.01.2018

267

Zemné a výkopové práce na miestnej komunkáciia parku v obci

5 256,00 EUR

Žoldák štefan, Rakúsy

Obec Vlková

19.01.2018

277

Vývoz TKO z obce

244,37 EUR

Technické služby

Obec Vlková

19.01.2018

278

Odborná pomoc pri výkone majetku verejnej kanalizácie a ČOV

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

19.01.2018

279

Uloženie odpadu na skládke odpadov

319,16 EUR

Služby obce Ľubica

Obec Vlková

31.01.2018

280

Dodávka elektriny

601,69 EUR

Východoslovenská elektráreň

Obec Vlková

31.01.2018

281

Telefón 12/2017

23,60 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

31.01.2018

282

Dodávka elektriny

2,52 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

31.01.2018

283

Telefón 11-12/2017

71,29 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

31.01.2018

284

Dodávka elektriny OcÚ

49,16 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

31.01.2018

285

Telefón 12-01/2018

72,97 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

31.01.2018

07

Dobropis - elektrická energia VO

40,74 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

31.01.2018

08

Dobropis - elektrická energia VO

15,06 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

31.01.2018

09

Dobropis - elektrická energia OcÚ

8,75 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: