Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.05.2017

76

Internet 05/2017

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

22.05.2017

77

Technik CO

100,00 EUR

Tuleja Pavol

Obec Vlková

22.05.2017

78

Správa majetku verejnej kanalizácie a ČOV IBV Panorama

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

22.05.2017

79

Uloženie TKO

354,66 EUR

Služby obce Ľubica

Obec Vlková

22.05.2017

80

Dodávky zemného plynu OcÚ

86,81 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

22.05.2017

81

Dodávky zemného plynu HZ

59,37 EUR

MET Slovakia a.s.

Obec Vlková

22.05.2017

82

Distribúcia elektriny

18,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

22.05.2017

83

Vlastnícke práva ku kanalizácii a osvetlenie IBV Panorama

1,00 EUR

BEL-HOUSE

Obec Vlková

22.05.2017

84

dodávka a distribúcia elektriny

1 794,00 EUR

Východoslovenská elektráreň

Obec Vlková

22.05.2017

85

Telefón 05/2017

14,62 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

22.05.2017

86

Výkopové práce pri jazierku

2 340,00 EUR

Lapka Peter, Hnilčík

Obec Vlková

31.05.2017

87

Strava 04/2017

17,72 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Vlková

31.05.2017

88

Strava 03/2017

30,72 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Vlková

31.05.2017

89

ZŠ s MŠ Vlková, odstránenie havaríjneho stavu elektroinštalácie

200,00 EUR

VO-TOR s.r.o.

Obec Vlková

01.06.2017

90

Hygienické potreby - HZ

30,35 EUR

MIVA market s.r.o.

Obec Vlková

01.06.2017

91

Knižky pre prvákov

80,80 EUR

Elen Neo Slovakia

Obec Vlková

01.06.2017

92

Zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytovaní Rozhlasom a televízou Slovenska

103,28 EUR

Rozhlas a televízia Slovenska

Obec Vlková

01.06.2017

93

Telefón 05/2017

1,92 EUR

Orange Slovensko

Obec Vlková

01.06.2017

94

Elektropráce-revízia bleskozvodov na budhove Obecného úradu

70,00 EUR

Pavol Neuszer NEUEL

Obec Vlková

01.06.2017

95

Telefón 04-05/2017

71,57 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

02.06.2017

96

Zásahová obuv pre požiarnikov

152,80 EUR

FIRE Systém

Obec Vlková

09.06.2017

97

Strava 05/2017

18,40 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Vlková

14.06.2017

98

Malotraktor Zetor 6245

8 000,00 EUR

ZEMERAR, s.r.o.

Obec Vlková

14.06.2017

99

Odvoz TKO z obce

245,81 EUR

Technické služby

Obec Vlková

14.06.2017

100

Materiál na kosenie

132,50 EUR

Kovospol KK

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: