Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.09.2020

152

Odborné prehliadky tlakových zariadení

106,00 EUR

MAJOTERM

Obec Vlková

21.09.2020

153

Telefón 08/2020

30,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

21.09.2020

154

Telefón 08/2020

42,99 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

21.09.2020

155

Dodávka elektriny

59,00 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.

Obec Vlková

21.09.2020

156

Elektrika

377,84 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.

Obec Vlková

21.09.2020

157

Zemný plyn

383,60 EUR

Innogy Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

21.09.2020

158

Audit účtovnej závierky 2019

1 440,00 EUR

Ing. Daniela Dudová

Obec Vlková

21.09.2020

159

Zneškodnenie odpadu

1 899,56 EUR

Marius Persen, a.s.

Obec Vlková

21.09.2020

160

Vyjadrenie k poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení

24,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

21.09.2020

161

Poplatok za vyjadrenie

120,00 EUR

SPP Distribucia

Obec Vlková

21.09.2020

162

Vypracovanie správy pre účely auditu

66,00 EUR

VÚB Banka

Obec Vlková

25.09.2020

163

Dodávka elektriny OcÚ

56,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

25.09.2020

164

Dodávka elektriny HZ

55,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

25.09.2020

165

Dodávka elektriny VO

76,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

25.09.2020

166

Dodávka elektriny VO

168,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

25.09.2020

167

Bez. tech. služieb - BTS za mesiac 08/2020

140,00 EUR

BTS- Ing. Tuleja, s.r.o.

Obec Vlková

25.09.2020

168

Internet 09/2020

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

25.09.2020

169

Výkon správy majetku

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

25.09.2020

170

Zemný plyn

383,60 EUR

Innogy Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

25.09.2020

171

Vypracovanie projektovej dokumentáce Výstavba chodníkov s autobusovými zástavkami v obci Vlková

300,00 EUR

Pavol Galovič, Spišský Štiavnik

Obec Vlková

25.09.2020

172

Poskytovanie služieb IT- august 2020 + tonery + počítač

399,00 EUR

ARN IT Solution - Ján Rušin

Obec Vlková

25.09.2020

173

Demontáž pokazeného dúchadla a montáž opravného dúchadla a za opravu strojne stieraných hadíc na prí

448,13 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

25.09.2020

174

Posúdenie PD - Výstavba chodníkov s autobusovými zástavkami v obci Vlková

84,00 EUR

E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.

Obec Vlková

25.09.2020

175

Hodina odborných prác

27,96 EUR

IVES Košice

Obec Vlková

25.09.2020

176

Presun programov a nastavenie licencii na nový PC

24,00 EUR

Topset Solution, s.r.o.

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: