Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.09.2020

177

Telefón 08/2020

43,99 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

25.09.2020

178

Telefón 08/2020

30,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

30.09.2020

179

Dodávka elektriny

547,16 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.

Obec Vlková

30.09.2020

180

Zneškodnenie odpadu 09/2020

0,00 EUR

Marius Persen, a.s.

Obec Vlková

30.09.2020

181

Preplatok elektriny

-25,45 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

30.09.2020

182

Zhotovenie diela: Tribúna pre 96 miest v obci Vlková

12 996,97 EUR

Sagansport s.r.o.

Obec Vlková

02.10.2020

183

Servis ČOV

181,20 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

02.10.2020

184

Potvrdenia o pobyte

19,82 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Vlková

16.10.2020

185

Voda cintorín

16,98 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť

Obec Vlková

11.11.2020

186

Bezpečnostný technik služieb 09/2020

140,00 EUR

BTS- Ing. Tuleja, s.r.o.

Obec Vlková

16.10.2020

187

Výkon zodpovednej osoby 10/2020

45,60 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Vlková

16.10.2020

188

Poskytovanie služieb na základe servisnej zmluvy 08/2020

133,00 EUR

ARN IT Solution - Ján Rušin

Obec Vlková

16.10.2020

189

Materiál - drobné obecné práce

49,60 EUR

Kovospol KK

Obec Vlková

16.10.2020

190

Doména na webovú adresu

73,78 EUR

WebSupport,s.r.o

Obec Vlková

16.10.2020

191

Výkon správy majetku - ČOV

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

16.10.2020

192

Zemný plyn

383,60 EUR

Innogy Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

16.10.2020

193

Internet 10/2020

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

16.11.2020

194

Dodávka elektriky VO

168,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

16.10.2020

195

Dodávka elektriny VO

76,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

16.10.2020

196

Dodávka elektriny HZ

55,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

16.10.2020

197

Dodávka elektriny OcÚ

56,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

16.10.2020

198

Vyúčtovanie spotreby elektriny

5,16 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

16.10.2020

199

Rozúčtovanie plynu v espresse

23,00 EUR

ista Slovakia s.r.o.

Obec Vlková

16.10.2020

200

Vyhotovenie geometrického plánu č. 81/2020 na oddelenie pozemku

230,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

02.11.2020

201

Elektrina

543,98 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: