Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.03.2020

52

Obnovenie poskytovania služieb IVES

215,35 EUR

IVES Košice

Obec Vlková

31.03.2020

53

Čistenie a kontrolu komínov

25,00 EUR

Kominárstvo Poprad, s.r. o.

Obec Vlková

31.03.2020

54

Kancelárske potreby

30,90 EUR

Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT

Obec Vlková

24.04.2020

55

Výkon zodpovednej osoby za 04/2020

45,60 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Vlková

24.04.2020

56

Výkon správy majetku - ČOV

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

24.04.2020

57

Vyhotovenie geometrického plánu č. 1/2020 na porealizačné zameranie komunikácie pre peších

427,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

24.04.2020

58

Vyúčtovanie elektriny

21,56 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

24.04.2020

59

Dodávka elektriny OcÚ

56,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

24.04.2020

60

Dodávka elektriny HZ

55,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

24.04.2020

61

Dodávka elektriny VO

76,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

24.04.2020

62

Dodávka elektriny VO

168,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

24.04.2020

63

Internet 04/2020

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

24.04.2020

64

Výkon správy majetku - ČOV

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

24.04.2020

65

Výkon bez. tech. služieb - BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. za mesiac 03/2020

140,00 EUR

Tuleja Pavol

Obec Vlková

24.04.2020

66

Zemný plyn

383,60 EUR

Innogy Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

24.04.2020

67

Poskytovanie služieb na základe servisnej zmluvy

190,00 EUR

ARN IT Solution - Ján Rušin

Obec Vlková

24.04.2020

68

Štandardné rozúčtovanie za rok 2019 - plyn

48,73 EUR

ista Slovakia s.r.o.

Obec Vlková

24.04.2020

69

Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad

1 237,74 EUR

Marius Persen, a.s.

Obec Vlková

24.04.2020

70

Telefón 04/2020

23,66 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

24.04.2020

71

Telefón 04/2020

47,19 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

24.04.2020

72

Elektrina

621,98 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.

Obec Vlková

24.04.2020

73

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostre

38,40 EUR

Slovgram

Obec Vlková

25.05.2020

74

Vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi

112,22 EUR

TATRAHASIL, s.r.o.

Obec Vlková

25.05.2020

75

Výkon zodpovednej osoby 05/2020

45,60 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Vlková

25.05.2020

76

Technik CO, BP - 04/2020

140,00 EUR

BTS- Ing. Tuleja, s.r.o.

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: