Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.11.2020

202

Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie tribúny

230,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

02.11.2020

203

Telefón 10/2020

30,35 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

02.11.2020

204

Telefón 10/2020

42,99 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

02.11.2020

205

Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad

1 269,20 EUR

Marius Persen, a.s.

Obec Vlková

02.11.2020

206

Kancelárske potreby

27,98 EUR

Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT

Obec Vlková

11.11.2020

207

Ochranné prostriedky - povodeň

217,30 EUR

Kovospol KK

Obec Vlková

11.11.2020

208

Kamenivo - povodeň 10/2020

1 464,79 EUR

TATRA Stone, s. r. o.

Obec Vlková

11.11.2020

209

Kamenivo + doprava - povodeň 10/2020

4 638,07 EUR

Cesty Košice, s.r.o.

Obec Vlková

11.11.2020

210

Piesok - povodeň 10/2020

670,82 EUR

RIVERSAND a.s.

Obec Vlková

11.11.2020

211

Vývoz a zneškodnenie odpadu

446,23 EUR

Marius Persen, a.s.

Obec Vlková

11.11.2020

212

Práce pri III. stupni povodňovej aktivity, na záchranné práce na životoch, zdravia, majetku občanov

1 589,28 EUR

Inštitút Krista Veľkňaza

Obec Vlková

11.11.2020

213

Prevedený pracovný výkon rýpadlom nakladača Komatsu WB

1 495,20 EUR

Róbert Navrátil

Obec Vlková

11.11.2020

214

Prevedený dopravný výkon vozidlom Tatra 815 S3

983,16 EUR

Róbert Navrátil

Obec Vlková

11.11.2020

215

Práce pri III. stupni povodňovej aktivity na záchranné práce na životoch, zdraviu a majetku občanov

1 875,00 EUR

Lukáš Binek

Obec Vlková

11.11.2020

216

Telefón

2,00 EUR

Orange Slovensko

Obec Vlková

01.12.2020

217

Výkon zodpovednej osoby 11/2020

45,60 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Vlková

01.12.2020

218

Poplatok za pohrebisko za rok 2020

82,65 EUR

Slovenská internetová, s.r.o.

Obec Vlková

01.12.2020

219

Vytýčenie stavby "Chodníky a autobusové zástavky" v obci Vlková

190,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

01.12.2020

220

Výkon bez. tech. služieb za mesiac 10/2020

140,00 EUR

BTS- Ing. Tuleja, s.r.o.

Obec Vlková

01.12.2020

221

Nastavenie a kontrola ČOV

176,16 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

01.12.2020

222

Materiál - hasičská zbrojnica

141,20 EUR

FeriD Trade

Obec Vlková

08.12.2020

223

Výkon správy majetku

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

01.12.2020

224

Internet 11/2020

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

01.12.2020

225

Dodávka elektriny VO

168,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

01.12.2020

226

Dodávka elektriny HZ

55,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: