Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2019

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

55/2019

Neuvedené

EUROVIA SK, a.s.

Obec Vlková

06.05.2019

Dodatok č. 1

56/2019

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Vlková

13.05.2019

Kúpna zmluva

57/2019

Neuvedené

Ondrej Šlachtovský

Obec Vlková

13.05.2019

Kúpna zmluva

58/2019

Neuvedené

Pavol a Monika Slivovskí

Obec Vlková

13.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

59/2019

0,00 EUR

Cesty Košice, s.r.o.

Obec Vlková

29.05.2019

Kolektívna zmluva

60/2019

Neuvedené

Slovenský odborový zväz verejnej správy

Obec Vlková

04.06.2019

Zmluva

61/2019

0,00 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

05.06.2019

Zmluva

62/2019

Neuvedené

Ing. Ján Nebus

Obec Vlková

10.06.2019

Dohoda č. 19/46/012/66

63/2019

0,00 EUR

Úrad práce Kežmarok

Obec Vlková

10.06.2019

Zmluva

64/2019

Neuvedené

Prešovský samosprávny kraj

Obec Vlková

17.06.2019

Zmluva

65/2019

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Vlková

28.06.2019

Dohoda

66/2019

Neuvedené

Miroslav Gengeľ

Obec Vlková

28.06.2019

Dohoda

67/2019

Neuvedené

Peter Gengeľ

Obec Vlková

01.07.2019

Servisná Zmluva na správu IT

68/2019

0,00 EUR

ARN IT Solution - Ján Rušin

Obec Vlková

02.07.2019

Zmluva

69/2019

0,00 EUR

Marius Persen, a.s.

Obec Vlková

04.07.2019

Dohoda

70/2019

0,00 EUR

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Obec Vlková

23.07.2019

Dohoda č. 19/46/054/98

71/2019

0,00 EUR

Úrad práce Kežmarok

Obec Vlková

30.07.2019

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 00308/2019-PKZO-K40005/19.00

72/2019

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom

Obec Vlková

22.08.2019

Zmluva o dielo

73/2019

0,00 EUR

Róbert Navrátil

Obec Vlková

27.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení

74/2019

0,00 EUR

SPP Distribucia

Obec Vlková

08.10.2019

Zamestnávateľská zmluva

75/2019

0,00 EUR

NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s.

Obec Vlková

09.10.2019

Kúpna zmluva

76/2019

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť

Obec Vlková

17.10.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

77/2019

0,00 EUR

Cesty Košice, s.r.o.

Obec Vlková

22.10.2019

Zmluva o Municipálnom úvere

78/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko , a.s.

Obec Vlková

22.10.2019

Zmluva o dielo

79/2019

0,00 EUR

Cesty Košice, s.r.o.

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: