Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.01.2021

252

Internet 12/2020

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

04.01.2021

253

Dodávka elektriny VO

168,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

04.01.2021

254

Dodávka elektriny HZ

55,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

04.01.2021

255

Dodávka elektriny VO

76,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

04.01.2021

256

Dodávky elektriny OcÚ

56,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

04.01.2021

257

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom

60,38 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

04.01.2021

258

Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2020

45,82 EUR

Prima banka Slovensko , a.s.

Obec Vlková

04.01.2021

259

Telefón

30,13 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

04.01.2021

260

Telefón 12/2020

42,99 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

04.01.2021

261

Zemný plyn

383,60 EUR

Innogy Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

04.01.2021

262

Kalendáre na rok 2021

85,20 EUR

Tlačiareň Kežmarok

Obec Vlková

04.01.2021

263

Krovinorez

690,00 EUR

Kovospol KK

Obec Vlková

04.01.2021

264

Čipová karta - elektornická pečať

35,00 EUR

Disig, a.s.

Obec Vlková

04.01.2021

265

Kalendáre na rok 2021

312,00 EUR

Občianské združenia pre rozvoj regionu SPIŠ

Obec Vlková

04.01.2021

266

Telefón

4,00 EUR

Orange Slovensko

Obec Vlková

04.01.2021

267

Organizácia verejného obstarávania

960,00 EUR

INPRO POPRAD, s. r. o.

Obec Vlková

04.01.2021

268

Zber a nakladanie s použitým textilom na rok 2020

180,00 EUR

Ľubomír Ludvik Windoors

Obec Vlková

04.01.2021

269

Služby v oblasti verejného obstarávania pre projekt: Budovanie vodozádržných opatrení v obci Vlková

400,00 EUR

RNDr. Ivan Kotora

Obec Vlková

04.01.2021

270

Služby v oblasti verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou: Obstaranie techniky pre zber a

300,00 EUR

RNDr. Ivan Kotora

Obec Vlková

11.01.2021

271

Technik CO, BP

140,00 EUR

BTS- Ing. Tuleja, s.r.o.

Obec Vlková

11.01.2021

272

Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Enviromentálneho fondu činnosti C4 pre projekt Obstarania te

1 300,00 EUR

Ing. Dominik Hossa

Obec Vlková

18.01.2021

273

Vianočné pozdravy

51,84 EUR

Tlačiareň Kežmarok

Obec Vlková

18.01.2021

274

Vyúčtovanie spotreby elektriny

92,40 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

18.01.2021

275

Dodávka elektriny

19,60 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

18.01.2021

278

Výkon správy majetku

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: