Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.06.2021

26/2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie

1 305,55 EUR

ELEKTRO-PROJEKT Ing. Peter Mihók

Obec Vlková

21.06.2021

27/2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie

1 670,85 EUR

ELEKTRO-PROJEKT Ing. Peter Mihók

Obec Vlková

15.07.2021

28/2021

Program Wincity Registratúra

0,00 EUR

Topset Solution, s.r.o.

Obec Vlková

19.07.2021

29/2021

Jedálne kupóny

1 645,54 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

Obec Vlková

04.08.2021

30/2021

Výmena rozvodu od dúchadla po ČOV

2 040,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

04.08.2021

31/2021

Všeobecný materiál a ochranné pomôcky pre DHZ Vlková

3 023,52 EUR

PROMETEUS-SL, s.r. o.

Obec Vlková

16.08.2021

32/2021

Vypracovanie geometrického plánu

200,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

08.09.2021

33/2021

Vývoz kalu z ČOV Vlková

295,67 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť

Obec Vlková

13.09.2021

34/2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie dobudovanie vodobodu IBV za školou

1 800,00 EUR

Pro-Ateliers s.r.o.

Obec Vlková

13.09.2021

35/2021

Realizácia 3 ks orientačných tabúľ v anglickom historickom parku

1 480,00 EUR

Michal Pindroch

Obec Vlková

13.09.2021

36/2021

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

750,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD.

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: