Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.03.2018

51

Telefón 03/2018

24,74 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

22.03.2018

52

Dodavka elektriny VO

149,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

22.03.2018

53

Dodávka elektriny VO

59,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

22.03.2018

54

Dodávka elektriny HZ

41,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

22.03.2018

55

Dodávka elektriny OcÚ

45,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

22.03.2018

56

Dodávka elektriny VO

19,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

22.03.2018

57

Uloženie odpadu na skládke odpadov

321,40 EUR

Služby obce Ľubica

Obec Vlková

22.03.2018

58

Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/2018

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

22.03.2018

59

Poplatok za vyjadrenie

120,00 EUR

SPP Distribucia

Obec Vlková

22.03.2018

60

Ochranný krém - hasiči, futbalisti

240,00 EUR

VOLCANO spol s.r.o.

Obec Vlková

22.03.2018

61

Dodávka elektriny

518,65 EUR

Východoslovenská elektráreň

Obec Vlková

22.03.2018

62

Materiál - hasiči

94,81 EUR

Berner, s.r.o.

Obec Vlková

22.03.2018

63

Domeranie geodetického zameriania

290,00 EUR

Ing. Ján Maniak

Obec Vlková

04.04.2018

64

Revízia kotlov

204,97 EUR

Segas - združenie servis plnových zariadení

Obec Vlková

04.04.2018

65

Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2018

26,00 EUR

Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí

Obec Vlková

10.04.2018

66

Knihy do knižnice

26,00 EUR

Vítezslav Fischer

Obec Vlková

10.04.2018

67

Vypracovanie žiadosti

170,00 EUR

Zuzana Mileňaková, Spišská Belá

Obec Vlková

10.04.2018

68

Služby STP APV 03-12/2018

215,35 EUR

IVES, CSI

Obec Vlková

30.04.2018

69

Program WinCity kataster - inštalácia programu

24,00 EUR

Topset Solution, s.r.o.

Obec Vlková

30.04.2018

70

Technik CO, BP

100,00 EUR

Tuleja Pavol

Obec Vlková

30.04.2018

71

Strava v HN

11,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Vlková

30.04.2018

72

Strava v HN

13,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Vlková

30.04.2018

73

Aktualizácia programu

79,20 EUR

Topset Solution, s.r.o.

Obec Vlková

30.04.2018

74

Internet 04/2018

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

30.04.2018

75

Dodávka elektriny OcÚ

45,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: