Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.01.2017

Zmluva o pripojení k Informačnémnu systému

01

0,00 EUR

DataCentrum

Obec Vlková

04.01.2017

Zmluva CVČ

02

0,00 EUR

Obec Vlková

Mesto Prešov

04.01.2017

Nájomná zmluva č. 156

03

0,00 EUR

Obec Vlková

A. Slezáková

18.01.2017

Dodatok č. 1

04

0,00 EUR

Úrad práce Kežmarok

Obecný úrad Vlková

25.01.2017

Zmluva o dielo

05

0,00 EUR

EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.

Obec Vlková

13.02.2017

Zmluva o dielo

06

0,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

21.02.2017

Dohoda č. 17/46/052/1

07

0,00 EUR

Úrad práce Kežmarok

Obec Vlková

28.02.2017

Úrazové poistenie

08

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Vlková

31.03.2017

Dohoda

09

0,00 EUR

SPŠ Poprad

Obec Vlková

13.03.2017

Mandátna zmluva

10

0,00 EUR

VO-TOR s.r.o.

Obec Vlková

30.03.2017

Dohoda CVČ

11

0,00 EUR

Mesto Kežmarok

Obec Vlková

30.03.2017

Kúpna zmluva

12

0,00 EUR

BEL-HOUSE

Obec Vlková

30.03.2017

Dodatok č. 1

13

0,00 EUR

EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.

Obec Vlková

03.04.2017

Zmluva Mesto Kežmarok

14

0,00 EUR

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Obec Vlková

02.05.2017

Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí

15

0,00 EUR

LED_SOLAR, s.r.o.

Obec Vlková

25.05.2017

Kúpna zmluva

16

0,00 EUR

A. B, P. W., E. W.

Obec Vlková

29.05.2017

Kúpna zmluva

17

0,00 EUR

Obec Vlková

S. G., P. G.

29.05.2017

Dohoda

18

0,00 EUR

Úrad práce Kežmarok

Obec Vlková

31.05.2017

Kolektívna zmluva

19

0,00 EUR

Slovenský odborový zväz verejnej správy

Obec Vlková

15.06.2017

Dohoda

20

0,00 EUR

Úrad práce Kežmarok

Obec Vlková

26.06.2017

Zmluva č. 37765

21

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Vlková

26.06.2017

Nájomná zmluva

22

0,00 EUR

Obec Vlková

P. P.

14.07.2017

Internet HG - Data

23

0,00 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

27.07.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

24

Neuvedené

PEhAES, a.s.

Obec Vlková

28.07.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

25

Neuvedené

EUROVIA SK, a.s.

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: