Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

26

Neuvedené

Obec Vlková

E.P.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

27

0,00 EUR

Obec Vlková

P.B.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

28

Neuvedené

Obec Vlková

H.P.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

29

Neuvedené

Obec Vlková

K.B.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

30

0,00 EUR

Obec Vlková

A.T.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

31

0,00 EUR

Obec Vlková

H.O.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

32

0,00 EUR

Obec Vlková

H.O.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

33

Neuvedené

Obec Vlková

A.P.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

34

Neuvedené

Obec Vlková

P.O.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

35

Neuvedené

Obec Vlková

K.B.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

36

0,00 EUR

Obec Vlková

M.O.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

37

0,00 EUR

Obec Vlková

M.O.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

38

Neuvedené

Obec Vlková

A.V.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

39

0,00 EUR

Obec Vlková

E.P.

05.03.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

40

0,00 EUR

Obec Vlková

Ľ.K.

07.03.2018

Dohoda č. 18-46-012-36

41

0,00 EUR

Obec Vlková

Úrad práce Kežmarok

21.03.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

42

0,00 EUR

Obec Vlková

Pôdohospodárska platobná agentúra

21.03.2018

Dohoda o vykonávaní odbornej praxe

43

0,00 EUR

Obec Vlková

Obchodná akadémia - - Poprad

21.03.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

44

0,00 EUR

Obec Vlková

Východoslovenská distribučná, a. s.

21.03.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

45

0,00 EUR

Obec Vlková

Východoslovenská distribučná, a. s.

02.04.2018

Dohoda

46

0,00 EUR

Obec Vlková

Úrad práce Kežmarok

02.04.2018

Dohoda

47

0,00 EUR

Obec Vlková

Úrad práce Poprad

02.04.2018

Zmluva

48

0,00 EUR

Obec Vlková

Premier Consulting EU, s.r. o.

02.04.2018

Zmluva o dielo

49

0,00 EUR

Obec Vlková

Premier Consulting EU, s.r. o.

06.04.2018

Zmluva o aktualizácii programov

50

0,00 EUR

Obec Vlková

Topset Solution, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: