Obsah

Zverejňovanie za rok 2013


Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Faktúry

 

P. č.

Dodávateľ

Cena s DPH v €

Došla

Splatná

Zaplatená

Poznámka

1.
 
Inprost,Bratislava 2133311 52,00 31.12.2012 09.O1.2013 09.01.2013 Obecné noviny 2013
2.

Le Cheque Dejenuer,BA 8301003893

1.274,66 08.01.2013 15.01.2013 09.01.2013 Stravné listky 2013
3.
 

NEO Slovakia,Levoča 002012O13

62,00 08.01.2013 15.01.2013 09.01.2013 Inzercia Vlková
4.
 
Exo Techlogies,Stará Ľubovňa 1301151662 62,83 15.01.2013 29.01.2013 28.01.2013 Udrzba za rok 2O13 domena www.vlkova
5.
 
Orange Slovenko 0136516416 25,84 16.01.2013 30.01.2013 28.01.2013 Telefon, internet 1/13
6. VEZ,Košice 7220119386
 
70,13 07.01.2013 29.01.2013 28.01.2013 Nedoplatok elektriny za rok 2012
7. SPP,BA 7416727850
 
126,24 15.01.2013 29.01.2013 28.01.2013

Nedoplatok plynu  za 2012

8.
 
Slovak Telekom, BA 7300661413 67,03 15.01.2013 03.02.2013 01.02.2013 Telefon 1/2013
9.

Technické služby,KK 201333004

226,37 30.01.2013 06.02.2013 05.02.2013 Vyvoz odpadu 01/2013
 
10.
 
SPP,BA 7451032078 5,53 23.01.2013 06.02.2013 05.02.2013 Plyn OcU 1/2013
11.
 
SPP,BA 7449118759 5,53 23.01.2013 06.02.2013 05.02.2013 Plyn HZ 1/2013
12.
 
VEZ,Košice 7421113125 949,00 25.01.2013 08.02.2013 07.02.2013 Splatka elektriny OcU,HZ,VO 1-2/2013
13.
 
SPP,BA 7307644796 82,00 01.02.2013 15.02.2013 13.02.2013 Splatka plynu HZ 2/13
14.
 
SPP,BA 7307644505 343,00 01.02.2013 15.02.2013 13.02.2013 Splatka plynu OcU 2/13
15.
 
Slovak Telekom,BA 7746932253 28,08 03.02.2013 17.02.2013 13.02.2013 Telefon 1/2013
16.
 
Obec Ľubica 320130058 174,23 01.02.2013 15.02.2013 13.02.2013 Skladkovanie odpadu 1/2013
17.
 
Tuleja pavol, KK 5221410113 66,39 01.02.2013 10.02.2013 13.02.2013 Technik,CO,PO,BP,1/2013
18. QBE,Insurance 780036116 47,40 22.01.2013 23.02.2013 13.02.2013 Zodpovednost za skodu 2013

19.

SOZA,BA

2131102862

 14,28

30.01.2013

14.02.2013

15.02.2013

 Autorske prava 2013

20.

Orange Slov.,BA

5195336384

 17,84

16.02.2013

02.03.2013

28.02.2013

Telefon,internet 02/2013

21.

Slovak Tel., BA

7301784309

 69,95

15.02.2013

03.03.2013

28.02.2013

Telefon 2/2013

22.

Topset,Stupava

 9130044

 16,60

14.02.2013

28.02.2013

28.02.2013

Udrzba prog.

23.

B.J.MONT,Vlková

20131 

17,00 

22,02,2013

08,03,2013 

25,02,2013

Oprava ventil W 

24.

Technicke služb 

 201333016

202,75 

27,02,2013

06,03,2013 

07,03,2013

Vyvoz odp. 2

25.

RVC-ZO Strba 

2013 

49,21 

01,01,2013 

31,03,2013 

07,03,2013 

Clenske 2013 

26.

Tuleja Pavol KK

5221410213

 66,39

28,02,2013 

10,03,2013 

07,03,2013 

Technik CO,PO 

27.

B.J.MONT Vlková 

 20132

 26,50

05,03,2013 

19,03,2013 

10,03,2013 

Oprava darling

28.

Obec Ľubica

320130281 

150,35

04,03,2013 

15,03,2013 

13,03,2013 

Skladkovanie o 

29.

Slovak Telekom

8747915319

 20,60

03,03,2013 

17,03,2013 

13,03,2013 

Telefon 02 

30.

SPP 

7292700807 

 82,00

01,03,2013 

15,03,2013 

13,03,2013

Plyn HZ 03 

31.

SPP

7292700525 

324,00 

01,03,2013 

15,03,2013 

13,03,2013 

Plyn OcU 03 

32.

Topset Solutions 

9130074 

 20,60

28,02,2013 

20,03,2013 

20,03,2013

Udrzba dane 

33.

Vit.FISCHER 

602013 

 59,00

14,03,2013 

24,03,2013 

26,03,2013 

Knihy prvaci 

34.

Orange Slovens. 

0136516416 

 17,60

16,03,2013 

30,03,2013 

26,03,2013 

Internet,telefon 

35.

Topset Solutions 

130562 

322,98

14,03,2013 

24,03,2013 

26,03,2013 

Udrzba prog.13

36.

Komunálna posť. 

 6807912390

 153,00

20.01.2013 

07.04.2013 

 04.04.2013

Poistka auto HZ

37.

Technické služby 

 201333028

 209,09

27.03.2013 

03.04.2013 

 04.04.2013

 Vyvoz odp.  3 

38.

Slovak Telekom

7302917206 

 91,92

15.03.2013 

03.04.2013 

 02.04.2013

Telefon 03 

39.

Tujeja Pavol 

52214100313

 66,39

31.03.2013 

10.04.2013

11.04.2013 

Technik  PO CO

40.

SPP 

7302703163

178,00 

01.04.2013 

15.04.2013 

11.04.2013 

Plyn OcU 03/13 

41.

SPP

7302703439 

82,00 

01.04.2013 

15.04.2013

11.04.2013 

Plyn HZ 03/13 

42.

Obec Ľubica 

320130402 

 186,61

31.03.2013

15.04.2013 

11.04.2013 

Skladkovanie 3

43.

Slovak Telekom

 1748895260

 24,97

03.04.2013 

17.04.2013 

 17.04.2013

Telefon 03 

44.

Prima banka 

7130100468 

60,00 

09.04.2013 

16.04.2013 

 16.04.2013

Poplatky banky

45.

SEGAS združ. 

1300055 

 228,97

02.04.2013 

22.04.2013

 19.04.2013

Revizia plynov

46.

Topset Solution

 130886

 31,20

10.04.2013

20.04.2013 

19.04.2013 

Udržba prog. 

47.

Zemedar 

 2013045

1296,00 

15.04.2013

29.04.2013 

26.04.2013 

Odhrnanie sneh 

48.

Pavol Neuszer

201321009 

 61,20

15.04.2013 

29.04.2013 

26.04.2013 

Revizia spotreb 

49.

Technické služby 

201333041 

276,77 

18.04.2013 

25.04.2013 

26.04.2013 

Vyvoz odp.4

50.

Orange Slov. 

0136516416 

17,90 

16.04.2013

30.04.2013 

 26.04.2013

Telefon,internet

51.

IVES 

557001427 

215,35 

24.04.2013 

08.05.2013

 02.05.2013

Udržba prog. 

52.

Slovgram

1305671 

 33,50

17.04.2013 

08.05.2013 

02.05.2013 

Odmena rozhla 

53.

Slovak Telekom 

7304041192 

83,35 

14.04.2013

03.05.2013 

02.05.2013 

Telefon 4 

54.

Tatrahasil 

130100754 

 16,71

18.04.2013

02.05.2013 

 02.05.2013

Revizia HP 

55.

Gancarcik  Slav

2013018 

280,00 

17.04.2013 

01.05.2013 

02.05.2013 

Oprava  VO 

56.

Vychodoslov.eneg

14 

949,00 

23.04.2013 

09.05.2013 

07.05.2013 

Elektrina OcU

57.

Kovospol KK

 713097

 46,40

30.04.2013 

07.05.2013 

 13.05.2013

Material MOS

58.

Tuleja Pavol 

 5221410413

66,39 

30.04.2013 

10.05.2013 

 14.05.2013

Technik CO PO 

59.

Slovak Telekom

 1749882526

27,62 

30.04.2013 

17.05.2013

14.05.2013 

Telefon 04

60.

ACOM PP

130382 

 669,90

10.05.2013 

17.05.2013 

 14.05.2013

Počítač 

61.

SPP 

 7257783141

68,00 

01.05.2013 

15.05.2013 

 14.05.2013

Plyn OcU 04/13 

62.

SPP 

 7257783387

82,00 

01.05.2013 

15.05.2013 

 14.05.2013

Plyn HZ 04/13 

63.

Obec Ľubica

 320130533

240,55 

30.04.2013 

14.05.2013 

 14.05.2013

Skladkovanie 4

64.

Ing.D. Dudová

201314 

 600,00

13.05.2013

20.05.2013 

 17.05.2013

Audit 2012 

65.

MIVA MARKET 

 131033

 53,10

13.05.2013 

23.05.2013

 22.05.2013

Utierky,taol.pa 

66.

 ZŠ s MŠ Vlková

12013 

 48,12 

04.02.2013 

25.02.2013 

22.02.2013 

Strava HN 1/ 13

67.

 ZŠ s MŠ Vlková

22013 

22,20 

04.03.2013 

25.03.2013 

04.03.2013 

Strava HN 2

68.

 ZŠ s MŠ Vlková

 32013

 32,80

04.04.2013 

25.04.2013 

 04.04.2013

Strava HN 3 

69.

 ZŠ s MŠ Vlková

 42013

 70,96

03.05.2013 

 27.05.2013

 17.05.2013

Strava HN 4

70.

 ZŠ s MŠ Vlková

 52013

 80,84

 05.06.2013

27.06.2013 

 07.06.2013

Strava HN 5 

71.

 Orange Slov.

 0136516416

17,78 

 16.05.2013

 30.05.2013

 29.05.2013

Telefon,internet 

72.

 Slovak Telek.

7305180370 

 95,09

 15.05.2013

 03.06.2013

 29.05.2013

Telefon

73.

 Technické služb

201303094 

 73,24

 22.05.2013

 05.06.2013

 31.05.2013

Vyvoz kontaj.

74.

 JUTLAK Marián

712013

27,60

11.06.2013

07.06.2013

Revizia expanznadrže

75.

Tuleja Pavol KK

5221410513

66,39

11.06.2013

07.06.2013

Technik CO PO BP

76.

Technické služby

201333059

375,55

06.06.2013

07.06.2013

Vyvoz kontanejrov

77.

Slovak telekom

1750845806

36,67

17.06.2013

12.06.2013

Telefon 06

78.

Obec Ľubica

320130694

408,30

15.06.2013

12.06.2013

Skladkovanie odpa

79.

Technické služby

1303119

195,60

13.06.2013

12.06.2013

Vyvoz odpadu 06

80.

SPP

7317717798

82,00

17.06.2013

12.06.2013

Plyn HZ 06

81.

SPP

7317717550

29,00

17.06.2013

12.06.2013

Plyn OcU 06

82.

Pavol Neuszer

201321016

420,00

24.06.2013

18.06.2013

Revizie HZ

83.

PP COMP Poprad 

40130206 

110,00 

18.06.2013 

25.06.2013 

Toner tlači.1010

84.

Ing. Daniela Dudová 

201328 

300,00 

24.06.2013 

01.07.2013 

Audit konsolid.

85.

Orange Slovensko 

0136516416 

17,84 

16.06.2013 

30.06.2013 

Telefon, Internet

86.

Slovak Telekom 

7306324501 

85,33 

15.06.2013 

03.07.2013 

Telefon 06 

87.

Podtat.vod.spoločnosť 

413212155 

7,62 

25.06.2013 

09.07.2013 

Voda Cintorin 

88.

Ing. Daniela Dudová 

201330 

200,00 

01.07.2013 

08.07.2013 

Vyročná sprava audit  

89.

Robert NAVRATIL 

062013 

1.104,00 

30.06.2013 

10.07.2013 

Asfaltovanie ciest 

90.

Výkopové práce,ťažba 

042013 

2.000,00 

28.06.2013 

10.07.2013 

Traktor kosačka 

91.

Tuleja Pavol 

5221410613 

66,39 

30.06.2013 

10.07.2013 

Technik CO PO  06 

92.

Marius Pedersen,Trenčín 

3118130536 

57,67 

28.06.2013 

10.07.2013 

Zneškodn.odpadu 

93.

Obec Ľubica 

320130821 

453,71 

28.06.2013 

12.07.2013 

Skladkovanie odp 

94.

Technické služby 

201322035 

40,51 

08.07.2013 

12.07.2013 

Separovaný odpad 

95.

Technické služby 

201333075 

243,65 

04.07.2013 

11.07.2013 

Vývoz odpadu 06 

96.

SPP 

7262824634 

82,00 

01.07.2013 

12.07.2013 

Plyn HZ 072013 

97.

SPP 

7262824373 

27,00 

01.07.2013 

12.07.2013 

Plyn OcU 072013 

98.

Orange Slovensko 

0136516416 

19,98 

16.07.2013 

29.07.2013 

Telefon,internet 

99.

Slovak Telekom 

9751798174 

26,24 

03.07.2013 

17.07.2013 

Telefon 06 

100

JA-SAN spol.s r.o. 

20130035 

280,00 

01.07.2013 

31.07.2013 

VO Projekt Park 

101

Slovak Telekom 

7307483168 

101,64 

15.07.2013 

31.07.2013 

Telefon 07 

102

Vychod. energetika

7478074799 

949,00 

24.07.2013 

07.08.2013 

Elektrika  OcU,HZ,

103

Tuleja Pavol 

5221410713 

66,39 

31.07.2013 

07.08.2013 

Technik CO PO 

104

Technické služby 

201333083 

297,65 

29.07.2013 

05.08.2013 

Vývoz odpadu 07 

105

SPP 

7302795637 

27,00 

01.08.2013 

09.08.2013 

Plyn OcU 08 

106

SPP 

7302795895 

82,00 

01.08.2013 

09.08.2013 

Plyn HZ 08 

107

Tatranská odpadová spol. 

0325130649 

62,07 

02.08.2013 

09.08.2013 

Zneskodnenie odpadu 

 108

Obec Ľubica

320130958 

223,75 

31.07.2013 

09.08.2013

Skladkovanie odpadu 

109

Slovak Telekom 

9752772766 

20,87 

31.07.2013 

09.08.2013 

Telefon 07 

110

Orange Slovensko

0136516416

18,62

30.08.2013

26.08.2013

Telefon,internet

111

ZŠ sMŠ  Vlková

62013

90,36

27.07.2013

01.07.2013

Strava v HN 062013

112

Ungerová Martina

201311

130,00

31.08.2013

31.08.2013

Kúzelnik-deň obce

113

REBOX SR

1301960

154,99

21.08.2013

22.08.2013

Šmýkačka pre deti MŠ

114

Ing. Pavol Jurčo

272013

180,00

21.08.2013

04.09.2013

Projekt HZ pred dok.

115

Ščamba,s.r.o.

392013

800,00

31.08.23013

31.08.2013

Vystúpenie deň obce

116

SV.STEEL s.r.o Žakovce

01082013

4.534,51

14.08.2013

06.09.2013

Oprava plot cintorin 

117

SPP

7307805974

55,00

16.09.2013

13.09.2013

Plyn OcU 092013

118

SPP

7307806214

82,00

16.09.2013

13.09.2013

Plyn HZ 092013

119

Slavomír Gancarčík

2013039

294,00

16.09.2013

13.09.2013

Údržba VO

120

Slovak Telekom        

   7308580010   

73,14

03.09.2013

30.08.2013

Telefon 08             

121

Technické služby          

201333094

295,49

29.08.2013

29.08.2013

Vyvoz odpadu 08

122

SV.STEEL s r.oŽakovce

06082013 

443,66 

10.09.2013 

10.09.2013 

Oprava plot cintorin 

 123

Tuleja Pavol 

5221410813 

66,39 

10.09.2013 

10.09.2013 

Technok PO CO  08 

124

Obec Ľubica 

320131069 

168,33 

15.09.2013 

13.09.2013 

Sklad.  odpadu 08 

  125

Slovak Telekom 

0753730249 

20,87 

17.09.2013 

13.09.2013 

Telefon 08 

  126

Ing.Ján Maniak 

122013 

162,00 

02.10.2013 

02.10.2013 

Geom.plan garáž ZŠ 

127

Le Cheque Dejeuner 

0113090989 

939,54 

26.09.2013 

19.09.2013 

Stravné lístky 

128

Pavol Zamiška 

220013 

250,00 

23.09.2013 

20.09.2013 

Vystupenie den obce

 129

Dáša Babičová 

072013 

150,00 

23.09.2013 

20.09.2013 

Nafuk. hrad den obce

130

Podtatranská vod.spol. 

413219223 

20,30 

30.09.2013 

25.09.2013 

Voda cintorín 

131

Orange Slovensko 

0136516416 

17,84 

30.09.2013 

25.09.2013 

Telefon,internet 

132

Technické  služby 

201333106 

271,01 

30.09.2013 

30.09.2013 

Vyvoz odpadu 09 

133

Ing.Daniel Zahorak 

2013022 

600,00 

28.09.2013 

30.09.2013 

Eneg.certifikat HZ 

134

Tatry Hills, s.r.o. 

2013172 

90,00 

29.09.2013 

29.09.2013 

Školenie 

135

Regionálny urad zdrav. 

528092013 

97,37 

14.10.2013 

08.10.2013 

Vzorka vody 

136

Tuleja Pavol 

5221410913 

66,39 

10.10.2013 

08.10.2013 

Technik CO PO 09 

137

SPP 

7297852447 

171,00 

15.10.2013 

14.10.2013 

Plyn OcU 10/13 

138

SPP 

7297852701 

82,00 

15.10.2013 

14.10.2013 

Plyn HZ 10/13 

139

Obec Ľubica 

320131191 

190,43 

15.10.2013 

14.10.2013 

Sklad.odpad 09 

140

Technicke služby 

201303253 

193,10 

11.10.2013 

14.10.2013 

Vyvoz kontajnerov 

141

Technické  služby

201322059 

48,35 

11.10.2013 

14.10.2013 

Separovany odpad 

142

Slovak Telekom 

7309833476 

49,94 

03.10.2013 

02.10.2013 

Telefon 08,09/13

143

Zš s Mš Vlková

072013

67,16

05.10.2013

27.10.2013

Strava v HN 09/13

144

Slovak Telekom

6754685689

20,87

05.10.2013

19.10.2013

Telefon 092013

145

Orange Slovensko

0136516416

17,78

12.10.2013

30.10.2013

Telefon, Internet

146

Slovak Telekom

7311025927

39,11

15.10.2013

03.11.2013

Telefon  9,10/13

147

Robert NAVRATIL

192013

216,00

21.11.2013

27.11.2013

Dop. výkon chodnik

148

Jarolím BALCO

122013

100,00

16.10.2013

27.10.2013

Tesnosť žumpy 

 149

Jarolím BALCO

132013

5.250,00

16.10.2013

27.10.2013

Projekt Park

  150

MK-hlas Ing.Makara

1310012

38,00

29.10.2013

08.11.2013

Oprava rozhlasu

 151

ZŠ sMŠ  Vlková

082013

75,44

04.11.2013

20.11.2013

Strava v HN 10/13

152

Vychod. enegrgetika

5100307543

949,00

23.10.2013

08.11.2013

Splatka elek. OcU,HZ,VO 9-11/13

  153

Slov. červ. kríž Poprad

0101

20,00

17.10.2013

05.11.2013

Janskeho plakety

154

SPP

7307849404

282,00

1.11.2013

15.11.2013

Splatka plynu OcU 11

155

SPP

7307849666

82,00

 1.11.2013

 15.11.2013

Splatka plynu HZ 11

  156

Tuleja Pavol Kežmarok

5221411013

 66,39

01.11.2013

10.11.2013

Technik CO PO 10/13

157

Technické služby KK   

201333123  

428,83

04.11.2013

10.11.2013

Vyvoz odpadu 10/13

158

Slovak Telekom

0755671715

41,75

03.11.2013

15.11.2013

Telefon 10/2013

159

Slovesnká internetova

13093

82,65

05.11.2013

15.11.2013

Pohrebisko 2013

  160

Obec Ľubica

320131373

517,09

04.11.2013

15.11.2013

Sklad.odpadu 10/13

161

Lukaš Binek,Dravce 

130100010 

270,00 

31.10.2013 

26.11.2013 

Výkop ryhy cesty 

  162

ZINKOVA 

132365 

470,88 

29.10.2013 

05.11.2013 

Zinkovanie  plot cinto

   163

Slovak Telekom 

0136516416 

17,90 

16.11.2013 

27.11.2013 

Telefon,internet 

164

Slovak Telekom 

731229926 

38,68 

15.11.2013 

27.11.2013 

Telefon 11,12/2013 

165

Technické služby KK 

201322083 

404,64 

13.11.2013 

20.11.2013 

Vrecia separov.odpad 

  166

LADEN s.r.o. 

20130168 

743,40 

04.11.2013 

20.11.2013 

Strešník plot cintorín 

167

INPROST 

2133411 

52,00 

02.12.2013 

04.12.2013 

Obecné noviny 2014 

168

Komunálna poisťovňa 

6800853965 

41,53 

11.11.2013 

04.12.2013 

Poistka majetku 2014 

169

Komunálna poisťovňa 

6800853498 

102,74 

11.11.2013 

04.12.2013 

Poistka majetku 2014 

170

SPP 

7297894858 

332,00 

01.12.2013 

10.12.2013 

Plyn OcU 12/2013 

171

SPP 

7297895116 

82,00 

01.12.2013 

10.12.2013 

Plyn HZ 12/2013 

172

Technické služby  KK 

201333143 

268,85 

03.12.2013 

10.12.2013 

Vyvoz odpadu 112013 

173

Tuleja Pavol KK 

5221411113 

66,39 

30.11.2013 

10.12.2013 

Technik PO,CO  11/13

174

Slovenský pozem. fond 

7130405391 

13,28 

15.11.2013 

10.12.2013 

Najom parku  2013 

175

Obec Ľubica 

320131482 

203,11 

29.11.2013 

10.12.2013 

Skladkovanie odp. 11 

176

EKOMA TATRY 

242013 

1198,80 

26.11.2013 

10.12.2013 

Montáž plotu cintorin 

177

Slovak Telekom 

3756644195 

20,87 

03.12.2013 

10.12.2013 

Telefon 11/13 

178

Slovenská pošta 

300367032 

120,00 

02.12.2013 

10.12.2013 

Podtatranske nov.2014

179

Slovenská pošta 

300210002 

150,64 

02.12.2013 

10.12.2013 

Pravda na rok 2014 

180

Komunálna poisťovňa 

6801436506 

26,93 

30.10.2013 

10.12.2013 

Zak.poistka.vozik 14 

181

Robert NAVRATIL 

272013 

1198,80 

06.12.2013 

10.12.2013 

Dovoz kameniva 

182

ZŠ s MŠ Vlková 

09/2013 

68,08 

05.12.2013 

10.12.2013 

Strava v HN 112013 

183

Lukáš Binek,Dravce 

130100001 300,00 30.11.2013 29.11.2013 Vykop rigola

184

EKOMA TATRY 

242013 220,00

12.12.2013 

16.12.2013 

Term.hlavice radiatory 

185

ZŠ s MŠ Vlková 

102013 

53,36 

30.12.2013 

27.12.2013 

Strava v HN 122013 

186

ZMOS Bratislava

012014

116,38

02.12.2013

27.12.2013

Člensky poplatok 2014

187

Orange Slovensko

0136516416

17,78

16.12.2013

27.12.2013

Telefon, internet 12     

  188 

Technické služby KK

201333145

248,69

30.12.2013

08.01.2014

Vyvoz odpadu 122013  

   189

Tuleja Pavol KK

5221411213

66,39

31.12.2013

08.01.2014

Technik CO PO BP 12 

 190

Slovak Telekom

7313453369

42,73

15.12.2013

02.01.2014

Telefon 122013           

191

Prima banka Slovensko 

15432013

39,96

02.01.2014

19.12.2013

Ucet cenne papiere      

192

Tatranská odpadová spoloč. Žakovce

0325131319

36,57

03.01.2014

17.01.2014

Vyvoz kontajnera        

193

Tlačiareň Kežmarok GG

20132285

156,70

27.12.2013

10.01.2014

Hlavičkový papier        

194

Slovak Telekom 

1757622321

27,84

03.01.2014

17.01.2014

Telefon 122013           

 195

Obec Ľubica

320131585

187,79

31.12.2013

14.01.2014

Skladk. odpadu  2013    

196

Topset Solution

131742

8,40

31.12.2013

14.01.2014

Udržba programov        

197

Technické služby KK

201322101

39,37

09.01.2014

17.01.2014

Separov. odpad  2013  

198

Vychodos.  energetika

2013

43,32

07.01.2014

28.01.2014

Nedplatok elekt. 2013

199

Tuleja Pavol

4101114

66,39

31.01.2014

07.02.2014

Technik PO CO 12/13

200

Slovak Telekom

7400718088

39,70

15.01.014

28.01.2014

Telefon 122013

201

SPP

7413945402

 160,29

22.01.2014

2.2014

Nedolatok plynu 2013