Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného dňa 14.03.2024 

z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného dňa 15.12.2023 

z 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného dňa 17.10.2023 

z 6.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného dňa 04.10.2023 

z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného dňa 13.07.2023  

Z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného dňa 27.04.2023 

Z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková, konaného dňa 13.04.2023 

Z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného dňa 23.02.2023 

2022

Z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková z dňa 07.12.2022 

Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková z dňa 18.11.2022 

Z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 07.10.2022 

Z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 01.07.2022

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 05.05.2022 

Prílohy k procesu preskúmania ÚP obce Vlková - uznesenie č. 200/2022

Textové prílohy:

Textová príloha č. 1 Vyhodnotenie pripomienok

Textová príloha č. 2 Súpis žiadostí o zmenu

Grafické prílohy:

Gragická príloha č_1_1

Grafický príloha č_1_2

Grafická príloha č_1_3

Grafická príloha č_1_4

Grafická príloha č_1_5

Grafická príloha č_2_1

Grafická príloha č_2_2

Grafická príloha č_2_3

 

Prezentácia Vlková

Záverečný protokol ÚPN O Vlková

 

Z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 01.04.2022 

Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 28.01.2022 

2021

Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 09.12.2021 
Zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.11.2021 
Z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 24.09.2021 

Zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 23.06.2021 

Z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 04.06.2021 

Z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 05.03.2021 

2020

Z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 11.12.2020

Z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 02.10.2020

Z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 04.09.2020

Z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 12.06.2020 

Zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 27.03.2020

2019

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva z dňa 07.12.2018

Z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 08.02.2019

Z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 12.04.2019

Z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 31.05.2019

Z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 09.08.2019

Z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 04.10.2019

Zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 06.12.2019

2018

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 09.03.2018

Z 21.. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 11.05.2018

Z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 27.06.2018

Z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 16.08.2018

Z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 21.09.2018

Z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 31.10.2018

2017

Z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 17.01,2017

Zo 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva z dňa 24.03.2017

Z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 05.05.2017

Zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 23.06.2017

Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 26.07.2017

Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 14.09.2017

Z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 08.12.2017

 

2016

Z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 11.03.2016

Z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 01.06.2016

Z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 14.09.2016

Z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 08.12.2016

2015

Z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 12.12.2014

Z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 11.03. 2015

Z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 15.04. 2015

Zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 15.05.2015

Z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 21.05.2015

Zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 26.06.2015

Zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 11.09.2015

Z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 11.12.2015

 

Obdobie 2014 - 2011

2014

Z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.03.2014

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.06.2014

Z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.08.2014

Z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.09.2014

Z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.11.2014

2013

Z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 08.03.2013

Z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 02.06.2013

Zo 16. teho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.09.2013

Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.10.2013

Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2013

2012

Z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.03.2012                     

Z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 06.06.2012

Z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07. 09.2012

Z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.09.2012

Z 13.teho obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2012

2011

Z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.01.2011

Z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 01.04.2011

Zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.06.2011

Z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.08.2011

Zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.10.2011

Zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.10.2011