Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.03.2021

51

Potvrdenia o pobyte

34,12 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Vlková

12.03.2021

52

Pečiatky

93,42 EUR

Topset Solution, s.r.o.

Obec Vlková

12.03.2021

53

Zemný plyn

192,40 EUR

Innogy Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

12.03.2021

54

Licencia webová stránka

324,00 EUR

Galileo

Obec Vlková

12.03.2021

55

Internet 03/2021

13,30 EUR

HG Data s.r.o.

Obec Vlková

12.03.2021

56

Spotreba elektriny

10,22 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

12.03.2021

57

Dodávka elektriny HZ

55,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

12.03.2021

58

Dodávka elektriny OcÚ

57,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

12.03.2021

59

Dodávka elektriny VO

74,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

12.03.2021

60

Dodávky elektriny VO

183,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vlková

12.03.2021

61

Výkon správy majetku

75,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Vlková

12.03.2021

62

Stravné lístky

1 645,54 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

Obec Vlková

29.03.2021

63

Kancelársky balík MS Office 2019

275,00 EUR

Storm KK s.r.o

Obec Vlková

29.03.2021

64

Zneškodnenie odpadu

1 123,86 EUR

Marius Persen, a.s.

Obec Vlková

29.03.2021

65

Materiál testovanie - COVID 19

131,24 EUR

KP plus s.r.o.

Obec Vlková

29.03.2021

66

Elektrina

634,32 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.

Obec Vlková

29.03.2021

67

Licencia Winpam, Winibu

215,35 EUR

IVES, CSI

Obec Vlková

29.03.2021

68

Telefón 02/2021

31,32 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

29.03.2021

69

Telefón 02/2021

42,99 EUR

Slovak Telekom

Obec Vlková

29.03.2021

70

Utierky Reflex

31,68 EUR

MIVA market s.r.o.

Obec Vlková

29.03.2021

71

Čistenie a kontrola komínov

25,00 EUR

Kominárstvo Poprad, s.r. o.

Obec Vlková

09.04.2021

77

Poplatok za vyjadrenie

96,00 EUR

SPP Distribucia

Obec Vlková

09.04.2021

78

Technik IT 02/2021 + 3x toner - testovanie COVID 19

189,00 EUR

ARN IT Solution - Ján Rušin

Obec Vlková

09.04.2021

79

Výkon zodpovednej osoby 04/2021

45,60 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Vlková

09.04.2021

80

Zneškodnenie biologického odpadu Testovanie COVID 19

141,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o

Obec Vlková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: