Obsah

Autor: Oddelnie životného prostredia

 

Aktualizované dňa: 26.09.2018

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 odst.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov.

Príloha

Rozšírené hľadanie
Neboli nájdené žiadne záznamy

Stránka: