Obsah

Zvrejňovanie za rok 2016


Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Autor: Oddelenie životného prostredia

Aktualizované: 20.12.2016
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 odst.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov.

Príloha