Obsah

Zvrejňovanie za rok 2015


Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Faktúry

 

P. č.

Dodávateľ           
 

Cena s DPH v €

Došla

Splatná

Zaplatená

Poznámka           
 

1.

HGdata  Ždiar 

13,30 

02.01.2015 

15.01.2015

15.01.2015 

Internet 012015 

2.

INPRO POPRAD

2.434,98 

20.01.2015 

30.01.2015 

28.01.2015 

Verejné obstarav.    ZŠ sMŠ

3.

SPP  Bratislava 

237,00 

22.01.2015 

31.01.2015

28.01.2015 

Plyn OcU012015 

4.

SPP Bratislava 

84,00 

22.01.2015 

31.01.2015

28.01.2015 

Plyn HZ 012015

5.

Obec Ľubica

226,42 

09.02.2015

15.02.2015

13.02.2015 

Sklad.odpad 01 

6.

EXO TECHNOLOGIES

62,16 

15.01.2015 

29.01.2015

28.01.2015 

Stranka rok2015 

7.

Orange Slovensko 

1,86 

19.01.2015 

30.01.2015 

28.01.2015 

Telefon 0102/15

8.

LIM PO Prešov 

23,40 

03.02.2015 

09.02.2015 

05.02.2015 

Vlajka SR

9.

LE CHEQUE DEJEUNER 

976,84 

30.01.2015 

03.02.2015

02.02.2015 

Stravné lístky 

10.

Tuleja Pavol 

100,00 

13.01.2015 

10.02.2015 

09.02.2015 

Technik CO PO 1

11.

ZŠ s MŠ Vlková 

44,16 

06.02.2015

28.02.2015

15.02.2015 

Strava v HN115 

12.

ista Slovakia 

47,56 

05.02.2015 

12.02.2015 

12.02.2015 

Rozúč.tepla 2014

13.

Vychodoslov.energetika 

991,00 

10.02.2015 

16.02.2015 

13.02.2015 

Elektrina0102/15 

14.

HGdata Ždiar 

13,30 

02.02.2015 

15.02.2015

13.02.2015 

Internet 022015 

15.

Technické služby  

252,29 

26.01.2015 

29.01.2015 

28.01.2015 

Vývoz odpadu01 

16.

SPP Bratislava 

84,00 

03.02.2015

16.02.2015 

13.02.2015 

Plyn HZ 022015 

17.

SPP Bratislava 

230,00 

03.02.2015 

16.02.2015

13.02.2015 

Plyn OcU 022015 

18.

Slovak Telekom 

42,66 

09.02.2015 

17.02.2015 

13.02.2015 

Telefon 012015 

19.

V. FISCHER 

48,00 

27.01.2015 

15.02.2015 

13.02.2015 

Knihy knižnica

20.

QBE Insurance Limited 

47,40 

21.01.2015 

23.02.2015

20.02.2015 

Poistka za škodu 

21.

MUSSLER BOOKS 

11,00 

18.02.2015 

20.02.2015

20.02.2015 

Kniha knižnica 

22.

NOMAKO TRADE

1.605,00 

10.02.2015

  14.02.2015   20.02.2015   Kamienky posyp
     23.   Orange Slovensko                      1,86   16.02.2015

28.02.2015

25.02.2015 

Telefon 0203/15 

24.

Slovak Telekom 

38,59 

15.02.2015 

03.03.2015

25.02.2015 

Telefon0203/2015 

25.

SOZA Slovenský ochr. 

14,28 

16.02.2015

03.03.2015

25.02.2015 

Autorsky zvaz

26.

ZMO Spiša 

36,05 

17.02.2015

03.03.2015

25.02.2015 

Členske rok 2015 

27.

ACOM PP, s.r.o.

87,36 

23.02.2015

03.03.2015

25.02.2015 

Oprava tlačiarne  

28.

Topset Solutions, s.r.o. 

372,00 

19.02.2015

05.03.2015

05.03.2015

Aktualizacia prog 

29.

Topset Solutions, s.r.o. 

31,20 

19.02.2015

05.03.2015

05.03.2015

Aktualizacia kataster

30.

Technické služby 

249,26 

23.02.2015

02.03.2015 

05.03.2015 

Vývoz odpadu 02 

31.

Tuleja Pavol 

100,00 

28.02.2015

10.03.2015 

09.03.2015 

Technik CO PO 2 

32.

Friedman Tibor KK 

380,94 

09.03.2015

13.03.2015

11.03.2015

Oprava žalúzií 

33.

ZŠ s MŠ Vlková 

34,96 

05.03.2015

30.03.2015

11.03.2015

Strava v HN 2/15 

34.

SPP 

217,00 

01.03.2015

16.03.2015

13.03.2015

Plyn OcU 02/15 

35.

SPP 

84,00 

01.03.2015

16.03.2015 

13.03.2015

Plyn HZ 02/15 

36.

HGdata Ždiar 

13,30 

01.03.2015 

15.03.2015 

13.03.2015 

Internet 032015 

37.

Obec Ľubica 

218,42 

02.03.2015

15.03.2015 

13.03.2015 

Sklad.odpad 02 

38.

Slovak Telekom 

21,76 

03.03.2015 

17.03.2015 

13.03.2013 

Telefon 02/15 

39.

INPRO POPRAD 

601,86 

02.03.2015 

16.03.2015

13.03.2015 

Verejne obstarav. ZŠ s MŠ 

40.

Slovak Telekom 

               10,00 12.03.2015 15.03.2015 15.03.2015   Aktivacia sim karty

41.

DATATRADE

                28,60 20.02.2015 06.03.2015 24.03.2015   Zoznam obci

42.

Pavol NEUSZER-NEUEL 

250,00 

11.03.2015

 24.03.2015 

 24.03.2015

Revizia ekektroprác OcU 

43.

Pavol NEUSZER-NEUEL 

300,00 

11.03.2015

 24.03.2015

 24.03.2015 

Revízia elektroprác HZ 

44.

Technické služby

                  264,67    23.03.2015   30.03.2015    27.03.2015   Vyvoz odpadu 03

45.

Technické služby 

153,56 

 23.03.2015

30.03.2015 

 27.03.2015

Vyvoz kontajnero 

46.

RVC-ZO  Štrba

50,47 

 29.12.2015 

31.03.2015

 27.03.2015

Členské rok 2015

47.

 ACOM PP, a.s.

36,90

 23.03.2015

 30.03.2015

 27.03.2015

Toner kopirka 

48.

 Orange Slovensko

1,68 

 16.03.2015

 30.03.2015

 27.03.2015

Telefon 0304/15

49.

 Slovak Telekom

38,59 

15.03.2015 

07.04.2015 

 09.04.2015

Telefon 0203/2015 

50.

 HGdata, Žždiar

13,30 

01.04.2015 

 15.04.2015

 14.04.2015

Internet 042015 

51.

 IVES, Košice

 215,35

  20.03.20 15

03.04.2015

 01.04.2015

 Aktualizácia prog.

52.

 Slovgram

33,50 

 23.03.2015

 13.04.2015

 10.04.2015

Autorsky zväz 

53.

 SPP

84,00 

 01.04.2015

 15.04.2015

 13.04.2015

Plyn HZ 04 

54.

 SPP

119,00 

01.04.2015 

15.04.2015 

 13.04.2015

  Plyn OcU 04

55.

 Obec Ľubica

441,32 

31.03.2015 

 15.04.2015

 14.04.2015

Skladkovaie odp. 3 

56.

Technické služby 

36,91 

07.04.2015 

 14.04.2015

 14.04.2015

Vyvoz sep. odpadu  

57.

 Slovak Telekom

42,68 

03.04.2015 

 17.04.2015

 17.04.2015

Telefon 032015 

58.

Tuleja Pavol 

100,00 

31.03.2015 

 10.04.2015

14.04.2015 

Technik CO, PO, BP  

59.

 RVC-ZO Štrba

                               53,00

 07.04.2015

 21.04.2015

 17.04.2015

 Kniha

60.

 ZŚ  s  MŚ Vlková

48,76 

20.04.2015 

 30.04.2015

 27.04.2015

Strava v HN 03 

61.

Orange Slovesnko 

1,86 

 16.04.2015

30.04.2015 

30.04.2015 

Telefon 04052015 

62.

 ZŠ s MŠ Vlková

44,16 

 07.05.2015

29.05.2015 

 06.05.2015

Strava v HN 042015 

63.

Slovak Telekom 

62,90 

 30.04.2015

 04.05.2015

 04.05.2015

Telefon 03042015 

64.

 GUKO s.r.o

150,00 

23.03.2015 

 23.04.2015

04.05.2015 

Rozpočet obnova ZŠ 

65.

 TATRAHASIL, s.r.o

46,51 

 21.04.2015

 05.05.2015

04.05.2015 

Revizia HP 

66.

 CBS Maľované mapy

90,00 

 30.03.2015

13.04.2015 

04.05.2015 

Fotografovanie obce 

67.

 Tuleja Pavol

100,00 

30.04.2015 

10.05.2015 

07.05.2015 

Technik CO PO BP 04 

68.

 Technické služby

493,69 

 30.04.2015

07.05.2015 

07.05.2015 

Vyvoz odpadu 042015 

69.

 JURTLAK, Jurkovský

30,00 

 28.04.2015

 12.05.2015

11.05.2015 

Revizia tlakových zariad 

70.

 VIKTÓRIA -HÁMOR

100,20 

05.05.2015 

12.05.2015 

 12.05.2015

Struna krovinorez 

71.

ZMO Spiša 

69,20 

 30.04.2015

14.05.2015 

 14.05.2015

Ćlenské 

72.

 MK hlas,s.r.o

76,60 

 04.05.2015

14.05.2015

13.05.2015 

Oprava rozhlasu 

73.

 SPP

84,00 

01.05.2015

 15.05.2015

14.05.2015 

Plyn HZ 052015 

74.

 SPP

46,00 

01.05.2015

 15.05.2015

14.05.2015

Plyn OcU 052015

75.

 HGdata s.r.o.

13,30 

01.05.2015 

 15.05.2015

14.05.2015 

Internet 052015 

76.

 Vychodoslov.energetika

991,00 

01.05.2015 

 15.05.2015

14.05.2015 

Elektrina HZ,OcU,VO 

77.

SEGAS združenie 

228,97 

 28.04.2015

18.05.2015 

18.05.2015 

Revizia plynov. kotlov 

78.

 Slovak Telekom

39,13 

 03.05.2015

 18.05.2015

 18.05.2015

Telefon 042015 

79.

 Služby obce Ľubica

436,53 

 05.05.2015

 19.05.2015

 18.05.2015

Skladkov.odpadu 04

80.

 Ing.Ján Maniak

194,00 

 05.05.2015

19.05.2015 

 21.05.2015

Geom.plan chodnik 

81.

 Podtatranské noviny

123,47 

 13.05.2015

27.05.2015 

 26.05.2015

Inzerat  riaditel ZŠ s MŠ

82.

 ACOM PP

26,90 

 21.05.2015

28.05.2015 

 26.05.2015

Adapter k monitoru 

83.

 Orange Slovensko

1,80 

 16.05.2015

30.05.2015 

 29.05.2015

 Telefon 05062015

84.

 Slovak Telekom

62,51 

 15.05.2015

 03.06.2015

02.06.2015

   Telefon 04052015

85.

 Ing.Daniela Dudova

600,00 

 25.05.2015

 01.06.2015

 29.05.2015

Audit zavierky 2014 

86.

 Le Cheque Dejenuer

976,84 

 01.06.2015

 08.06.2015

01.06.2015 

Stravne listky 

87.

 Tuleja Pavol

100,00 

31.05.2015 

10.06.2015 

 12.06.2015

Technik CO PO 0515 

88.

SPP 

84,00 

 01.06.2015

 15.06.2015

12.06.2015 

Plyn HZ 6/15 

89.

SPP 

19,00 

01.06.2015 

 15.06.2015

12.06.2015 

Plyn OcU 06/15 

90.

 HGdata Ždiar

13,30 

 01.06.2015

15.06.2015 

12.06.2015 

Internet 06/15 

91.

 Služby obce Ľubica

284,62 

03.06.2015 

 15.06.2015

12.06.2015 

Skladko. odpadu 0515

92.

 Slovak Telekom

36,84 

 04.06.2015

 18.06.2015

17.06.2015 

Telefon 0515 

93.

Orange Slovensko 

1,74 

16.6.2015 

 30.06.2015

26.6.2015 

Telefon 0607/2015 

94.

 PEhAES a.s. Ľubotice

97.706,20 

 31.05.2015

30.06.2015 

 13.08.2015

Obnova ZŠ sMŠVlková 

95.

 Technické služby

363,60 

 28.05.2015

 04.06.2015

 01.07.2015

Vyvoz odpadu 05/2015 

96.

 Podtatranská vodarenská spol.

7,84 

 16.06.2015

 06.07.2015

01.07.2015 

Voda cintorin 0306/015

97.

 Slovak Telekom

59,58 

 15.06.2015

 03.07.2015

 01.07.2015

Telefon 0506/2015 

98.

 Technické služby

237,74 

26.06.2015 

 03.07.2015

 03.07.2015

Vyvoz odpadu 06/2015 

99.

 ACOM PP, s.r.o. Poprad

26,50 

 30.06.2015

 07.07.2015

03.07.2015 

Toner do tlačiarne 

100.

 ZŠ s MŠ Vková

44,16 

 05.06.2015

 30.06.2015

 02.07.2015

Strava v HN 05/2015 

101.

 REVEZ s.r.o

80,00 

17.06.2015 

01.07.2015 

 07.07.2015

Elektrická prípojka  

102.

 Ing.Daniela Dudova

600,00 

26.06.2015 

11.07.2015 

08.07.2015 

Audit konsolid. UZ2014 

103.

 Tuleja Pavol, KK

100,00 

 30.06.2015

 10.07.2015

 13.07.2015

Technik CO,PO 0615 

104.

 Služby obce Ľubica

293,26 

 30.06.2015

15.07.2015

13.07.2015 

Skladov. odpadu 0615 

105.

 HGdata,s.r.o Ždiar

13,30 

 01.07.2015

15.07.2015 

13.07.2015 

Internet 072015 

106.

 SPP

18,00 

 01.07.2015

15.07.2015

13.07.2015

Plyn OcU 072015

107.

SPP

84,00 

 01.07.2015

15.07.2015 

13.07.2015

Plyn HZ 072015 

108.

ZŠ s MŠ Vlková 

29,44 

17.07.2015 

31.07.2015

13.07.2015 

Strava v HN 062015 

109.

VPMJ s.r.o.Nová Ľubovňa

1.182,90 

 29.06.2015

 13.07.2015

13.07.2015 

Prekladka elektriky

ZŠ s MŠ 

110.

KEN s.r.o. Vrbov 

2.905,80 

03.07.2015 

17.07.2015 

15.07.2015 

Betonové žľaby 

111.

Slovak Telekom 

34,86 

 03.07.2015

17.07.2015

15.07.2015 

Telefon 062015 

112.

Orange Slovensko 

1,68 

 16.07.2015

     30.07.2015

 28.07.2015

Telefon 07,08/2015 

113.

Technické služby

240,34 

 27.07.2015

 03.08.2015

 31.07.2015

Vyvoz odpadu 072015 

114.

Slovak Telekom 

59,68 

 15.07.2015

 03.08.2015

 31.07.015

 Telefon 06,072015

115.

 Lukaš Binek, Rakúsy

1.440,00 

30.06.2015 

31.07.2015 

 21.07.2015

Zemné práce 

116.

NOMAKO TRADE, Kežmarok

1.188,00 

28.07.2015 

04.08.2015 

 05.08.2015

Dovoz kameňa 

117.

Tuleja Pavol, Kežmarok

100,00 

 31.07.2015

 10.08.2015

 07.08.2015

 Technik CO,PO 0715

118.

HGdata, Ždiar 

13,30 

 01.08.2015

15.08.2015 

07.08.2015

 Internet 082015

119.

MIVA MARKET, SNV 

55,48 

 04.08.2015

14.08.2015 

07.08.2015 

Utierky, taol.papier

120.

SPP 

84,00 

 01.08.2015

15.08.2015 

07.08.2015 

Plyn HZ 082015 

121.

SPP

18,00 

 01.08.2015

15.08.2015 

07.08.2015 

Plyn OcU 08215 

122.

Vychodosl. energetika 

991,00 

 01.08.2015

 17.08.2015

07.08.2015 

Elektrika VO,OcU,HZ 

123.

Ing. Ján Maniak, Kežmarok 

367,00 

 27.07.2015

 10.08.2015

07.08.2015 

Geometrický plán 

124.

Služby obce Ľubica 

275,03 

 31.07.2015

15.08.2015 

10.08.2015 

Skladk. odpadu 072015

125.

CONNET Galanta 

15,00 

 05.08.2015

 12.08.2015

 07.08.2015

 Tlačivá

126.

 AUDIOCOM

600,00 

 03.08.2015

 17.08.2015

 17.08.2015

Ozvučenie  deň obce

127.

 Marius Pedersen, Trenčín

337,39 

 31.07.2015

14.08.2015 

17.08.2015 

Vývoz kontajnerov 

128.

INPRO POPRAD 

360,00 

 29.07.2015

 01.08.2015

    17.08.2015

VO-vyspravky MK 

129.

Ing. Ján MANIAK, Kežmarok

120,00 

 27.07.2015

10.08.2015 

18.08.2015 

Geometrický plán 

130.

Slovak Telekom 

42,16 

02.08.2015 

18.08.2015 

 17.08.2015

Telefon 072015 

131.

Robert NAVRÁTIL, Poprad 

950,40 

 02.08.2015

01.09.2015 

20.08.2015 

Dopravný výkon tatra 

132.

CBS Maľované mapy 

94,00 

 06.08.2015

20.08.2015 

 20.08.2015

Fotografovanie obce 

133.

 PEhAES,a.s.Ľubotice

72.170,94 

 31.07.2015

30.08.2015 

30.09.2015 

Obnova ZŠ s MŠ Vlková 

134.

 Le Cheque Dejenuer

678,47 

26.08.2015 

 26.08.2015

 26.08.2015

Stravné lístky 

135.

Orange Slovensko 

1,74 

16.08.2015 

 30.08.2015

 27.08.2015

 Telefon 08,09/15

136.

Slovak Telekom 

58,84 

15.08.2015 

03.09.2015 

 02.09.2015 

 Telefon  07082015

137.

Technické služby

259,34 

25.08.2015 

 01.9.2015

 02.09.2015

Vyvoz odpadu 082015 

138.

SPP

37,00 

01.09.2015

 16.09.2015

 14.09.2015

 Plyn OcU 92015

139.

SPP

84,00 

01.09.2015

 16.09.2015

 14.09.2015

 Plyn HZ 092015

140.

HGdata s.r.o  Ždiar 

13,30 

01.09.2015

 15.09.2015

 14.09.2015

 Internet 092015

141.

Služby obce Ľubica

297,41 

31.08.2015

 15.09.2015

 14.09.2015

Sklad. odpadu 082015

142.

Tuleja Pavol

100,00 

31.08.2015

10.09.2015 

 14.09.2015

Technik CO PO 082015

143.

TENDER Development

66,00 

02.09.2015

 07.09.2015 

 03.09.2015

Školenie

144.

Slovak Telekom

35,10 

02.09.2015

 18.09.2015

 17.09.2015

Telefon 082015

145.

 ZINKOZA a.s 

574,56 

 18.09.2015

 18.09.2015

 18.09.2015

Zinkovanie plot cintorin 

146.

 Orange Slovensko

1,68 

 16.09.2015

30.09.2015 

29.09.2015 

Telefon 09102015 

147.

 Lukas Binek, Rakusy

900,00 

 14.08.2015

14.09.2015 

 30.09.2015

Prace s tatrabagrom komunikacie, ZŠ 

148.

 VPMJ s.r.o Nová ľubovňa

1.195,20

10.09.2015 

 24.09.2015

30.09.2015 

Stabevný dozor obnova ZŠ s MS Vlková 

149.

 Komunálna poisťovňa

151,36 

 02.09.2015

 30.09.2015

 30.09.2015

Postenie HZ 

150.

 Slovak Telekom

58,58 

 15.09.2015

 05.10.2015

05.10.2015 

Telefon 0809/2015 

151.

 ZŠ s MŠ Vlková

25,76 

 07.09.2015

 30.09.2015

07.10.2015 

 Strava v HN 092015

152.

 Ing.arch.Dušan Marek

900,00 

 01.10.2015

 08.10.2015

07.10.2015 

Zmena Územneho planu

153.

 Podtatran. vodarenska spoloč.

23,51 

 21.09.2015

 09.10.2015

08.10.2015 

Voda cintorin 6-9/2015 

154.

 Tuleja Pavol

100,00 

30.09.2015 

 10.10.2015

 13.10.2015

Technik CO PO 092015

155.

 Technické služby

378,00 

 01.10.2015

 08.10.2015

 13.10.2015

Vyvoz odpadu 092015

156.

 Technické služby

80,69 

 05.10.2015

12.10.2015

 13.10.2015

Vyvoz sep.odpadu 

157.

 SPP

84,00

 01.10.2015

15.10.2015 

 14.10.2015

 Plyn  HZ 102015

158.

 SPP

114,00 

 01.10.2015

15.10.2015 

 14.10.2015

 Plyn OcU 102015

159.

 HG data, s.r.o Ždiar

13,30 

 01.10.2015

15.10.2015 

 14.10.2015

 Internet 102015

160.

Služby obce Ľubica 

418,94 

 30.9.2015

15.10.2015

14.10.2015

Sklad.odpadu 0915 

161.

Slovak Telekom

35,89 

 02.10.2015

19.10.2015 

 14.10.2015

Telefon 092015 

162.

Pavol Neuszer NEUEL

60,00 

 01.10.2015

 15.0.2015

 14.10.2015

Revizia elektro zariad.

163.

Robert NAVRATIL, PP

12.630,24 

 10.10.2015

10.11.2015 

21.10.205 

Vyspravky MK v obci

164.

Orange Slovensko

1,62 

 16.10.2015

 30.10.2015

28.10.2015 

Telefon 10112015 

165.

KOVOSPOL KK 

714,40 

15.10.2015 

03.11.2015 

02.11.2015 

Krovinorez 

166.

Slovak Telekom 

58,58 

 29.10.2015

 03.11.2015

02.11.2015

Telefon 09102015 

167.

Slovensk ainternetova 

82,65 

 29.10.2015

 08.11.2015

05.11.2015 

Pohrebisko rok 2015 

168.

Technické služby 

244,51 

 29.10.2015

05.11.2015 

05.11.2015

 Vyvoz odpadu 102015

169.

Tuleja Pavol

100,00 

 31.10.2015

 10.11.2015

09.11.2015

Technik PO CO 102015 

170.

Václav Kula-VA-KU 

477,65 

 29.10.2015

 11.11.2015

09.11.2015 

Oprava rozhlasu 

171.

Technické služby

154,81 

 03.11.2015

 10.11.2015

09.11.2015 

Vyvoz kontajnerov 

172.

SPP 

189,00 

01.11.2015 

16.11.2015 

 13.11.2015

Plyn OcU 112015 

173.

SPP 

84,00 

 01.11.2015

16.11.2015 

 13.11.2015

Plyn HZ 112015 

174.

HGdata Ždiar

13,30 

 01.11.2015

 15.11.2015

 13.11.2015

Internet 112015 

175.

Vychodoslovenská energetika 

991,00 

 01.11.2015

16.11.2015 

13.11.2015 

Elektrina 09112015 

176.

Služby obce Ľubica 

458,89 

 31.10.2015

15.11.2015 

 13.11.2015

Skladkovanie odpa1015 

177.

Marius Pedersen 

347,52 

 31.10.2015

14.11.2015 

 13.11.2015

Vyvoz kontajnerov 

178.

 EKOPRIM,s.r.o Prešov

77.336,32 

 15.11.2015 

 30.12.2015

17.12.2015 

ČOV II.III.IV. etapa 

179.

 Le Cheque Dejenuer

428,71 

20.11.2015 

 27.11.2015

23.11.2015 

Stravné lístky 

180.

 Slovak Telekom

41,77 

 03.11.2015

18.11.2015 

 16.11.2015

Telefon 102015

181.

 Ing.Jan Maniak-Geodet

227,00 

09.11.2015 

18.11.2015 

16.11.2015 

Geometrický plán 

182.

 Harniš Matúš, Vlková 63

999,00 

13.11.2015 

 27.11.2015

18.12.2015 

Udržba plot cintorin 

183.

Poradca podnikateľa BA 

84,00 

 24.11.2015

08.12.2015 

25.11.2015 

Rocný pristup na strank 

184.

Orange Slovensko 

1,74 

 16.11.2015

30.11.2015 

26.11.2015

Telefon 1112/2015 

185.

Podtatranské noviny

99,00 

 24.11.2015

01.12.2015 

26.11.2015

Inzerat vyberove konani

186.

Slovak Telekom BA

58,58

15.11.2015

03.12.2015

02.12.2015

Telefon 1011/2015

187.

Slovenská pošta BA

156,00 

19.11.2015 

03.12.2015 

 02.12.2015

Podtatranské noviny2016

188.

Slovenská pošta BA 

152,71 

19.11.2015

03.12.2015

02.12.2015 

Pravda na rok 2016 

189.

ista Slovakia s.r.o.  

21,56 

19.11.2015 

 03.12.2015

 02.12.2015

Odpočet meračov plynu 

190.

 ZŠ s MŠ Vlková

32,20 

 07.11.2015

30.11.2015 

 02.12.2015

Strava v HN 102015 

191.

 ZŠ s MŠ Vlková

34,04 

 07.12.2015

30.12.2015 

02.12.2015 

Strava v HN 112015 

192.

Komunálna poisťovňa BA

41,53 

 18.11.2015

10.12.2015 

07.12.2015 

Poistenie rok 2016 

193.

Komunálna poisťovňa BA 

102,74 

 18.11.2015

10.12.2015 

07.12.2015 

Poistenie rok 2016 

194.

SEGAS združenie 

44,16 

23.11.2015 

09.12.2015 

07.12.2015 

 Oprava plyn. peca

195.

Tuleja Pavol KK

100,00 

 30.11.2015

10.12.2015 

09.12.2015 

 Technik CO PO 11/15

196.

INPROST s.r.o. 

67,60 

01.12.2015 

08.12.2015 

 07.12.2015

Obecné noviny 2016 

197.

Technické služby KK

 240,91

 27.11.2015

04.12.2015 

07.12.2015 

Vyvoz odpadu 11/2015 

198.

HGdata  s.r.o. Ždiar

13,30 

01.12.2015 

15.12.2015 

 14.12.2015

Internet 12/2015 

199.

SPP

223,00 

01.12.2015 

15.12.2015 

 14.12.2015

Plyn OcU 12/2015

200.

SPP 

84,00 

 01.12.2015

15.12.2015 

14.12.2015 

Plyn HZ 12/2015 

201.

Prima banka Slovensko BA 

42,89 

01.12.2015 

15.12.2015 

15.12.2015 

Ucet Cenne papiere 

202.

Služby obce Ľubica

288,14 

30.11.2015 

15.12.2015 

14.12.2015 

Skladkovanie odp.1115 

203.

Technické služby KK 

248,40 

 11.12.2015

18.12.2015 

17.12.2015 

Vrecia naseparov.odpad 

204.

Občianské združenie Žakovce

382,00 

 18.11.2015

20.12.2015 

 17.12.2015

Prispevok 

205.

ZŠ s MŠ Vlková 

28,52 

15.12.2015 

30.12.2015 

 21.12.2015

Strava v HN 122015 

206.

Slovak Telekom BA 

47,98 

02.12.2015 

18.12.2015 

17.12.2015 

Telefon 112015 

207.

Ing. Repčák Peter 

319,99 

01.09.2015 

 15.09.2015

17.12.2015 

Znalecký posudok 

208.

RNDr. Radomír Babiak 

750,00 

28.12.2015 

11.01.2016 

 21.12.2015

Program HaSR 15-20

209.

TENDER Development 

4.900,00 

 08.12.2015

16.12.2015 

17.12.2015 

Vypracovanie Ver. Obs 

210.

Orange Slovensko 

1,62 

08.12.2015 

16.12.2015 

 17.12.2015

Telefon 12-01 /16

211.

Slovak Telekom BA 

61,78 

 15.12.2015

 30.12.2015

 29.12.2015

Telefon 1112/15 

212.

Komunálna poisťovňa  

17,85 

 17.10.2015

 31.12.2015

   28.12.2015

PZP vozik 2016 

213.

Podtat.vodarenská  spoloč.

2,62 

 09.12.2015

28.12.2015 

28.12.2015 

Voda cintorin

214.

ZMOS BA 

120,12 

 20.11.2015

31.01.2016 

 28.12.2015

 Členské rok 2016

215.

Občianské združenie  Žakovce

351,50 

18.11.2015 

31.03.2016 

29.12.2015 

Členské rok 2016 

216.

KOVOSPOL KK 

150,00 

 29.12.2015

29.12.2015 

29.12.2015 

Udržba pil 

217.

B.J.MONT, s.r.o. Vlková 64 

300,00 

 21.12.2015

 04.01.2016

 21.12.2015

Servisne prace voda 

218.

KOVOSPOL KK

750,00 

29.12.2015 

05.01.2016 

 29.12.2015

Čistic

219.

Ing. janka Dunajská

550,00 

29.12.2015 

 12.01.2016

29.12.2015 

Projekt cesta OcU 

220.

Tlačiareň Kežmarok 

171,60 

 29.12.2015

 12.01.2016

29.12.2015 

Propagácia 

221.

KEN s.r.o Vrbov 

1.200,30 

 18.12.2015

 31.12.2015

29.12.2015 

Udržba plot cintorin 

222.

Jozef Mačeják, Žakovce 

90,00 

 29.12.2015

29.12.2015 

 29.12.2015

Udržba plot cintorin 

223.

Technické služby KK 

240,77 

28.12.2015 

04.01.2016 

07.01.2016 

Vyvoz odpadu 12/15

224.

Tuleja Pavol 

100,00 

 31.12.2015

10.01.2015 

07.01.2016 

Technik CO PO 12/15 

225.

Komunálna poisťovňa 

6,64 

 30.11.2015

14.12.2015 

10.12.2015 

Urazove poistenie