Obsah

Zvrejňovanie za rok 2014


Zmluvy

Faktúry 

Objednávky

Faktúry

 

P. č.

Dodávateľ          

Cena s DPH v €

Došla

Splatná

Zaplatená

Poznámka          

1.

RVC-ZO Strba

 49,98

 30.12.2013

 31.03.2014

 08.01.2014

Členský príspevok

2.

Orange Slovensko

17,84

 27.01.2014

 30.01.2014

 28.01.2014

Telefon, internet 2

3.

EXO TECHNOLOGI

 62,64

 15.01.2014

 29.01.2014

 28.01.2014

Domena rok 2014

4.

SPP

 5,52

 22.01.2014

 05.02.2014

 03.02.2014

Plyn OcU 012014

5.

SPP

 5,52

 22.01.2014

 05.02.2014

 03.02.2014

Plyn HZ 012014

6.

Vychodosl.energetika

911,00

 25.01.2014

 10.02.2014

 07.02.2014

Elektrina 01,02/14

7.

SPP

 100,00

 01.02.2014

 17.02.2014

 14.02.2014

Plyn  HZ 02/14

8.

SPP

 516,00

 01.02.2014

 17.02.2014

 14.02.2014

Plyn ocU 02/14

9.

Tatranská odpadová

15,14

 04.02.2014

 18.02.2014

 14.02.2014

Zneskod.odpadu

10.

Obec Ľubica

208,43

 31.01.2014

 15.02.2014

  14.02.2014

Skladkov.odpadu 

11.

Slovak Telekom

 49,45

 03.02.2014

 17.02.2014

 14.02.2014

Telefon 012014

12.

Technické služby

286,56

 06.02.2014

 13.02.2014

 14.02.2014

Vyvoz odpadu 01

13.

ZŠ s MŠ Vlková

 66,24

 17.02.2014

 15.03.2014

 04.03.2014

Strava v HN 01/14

14.

SOZA Bratislava

14,28

 12.02.2014

 22.02.2014

 20.02.2014

Autorsky zakon 

15.

QBE poisťovna KE

47,40

 22.01.2014

 23.02.2014

 20.02.2014

Zodpoved. za ško

16.

MK hlas Sabinov

84,88

 13.02.2014

 21.02.2014

 20.02.2014

Oprava rozhlasu

17.

Orange Slovensko

17,84

 18.02.2014

 02.03.2014

 27.02.2014

Telefon internet 3

18.

Slovak Telekom BA

43,26

 20.02.2014

 03.03.2014

 27.02.2014

Telefon 02/14

19.

Technické služby KK

236,16

 26.02.2014

 27.02.2014

 27.02.2014

Vyvoz odpadu 02

20.

R.Švedlár KK

88,00

 27.02.2014

 06.03.2014

 04.03.2014

Montáž meračov

21.

ista Slovakia BA

346,32

 26.02.2014

 06.03.2014

 04.03.2014

Merače na radiat.

22.

Tuleja Pavol KK

66,39

 28.02.2014

 10.03.2014

 07.03.2014

Technik 2/14 CO

23.

Ing.Ján Maniak KK

190,00

 28.02.2014

 11.03.2014

 07.03.2014

Zameranie chodni

24.

ZŠ s MŠ Vlková 

65,32 

 10.03.2014

 31.03.2014 

 07.03.2014

Strava v HN02/14 

25.

SPP Bratislava 

100,00 

 04.03.2014

 17.03.2014 

 12.03.2014 

Plyn HZ 03/14 

26.

SPP Bratislava 

240,00 

 04.03.2014 

 17.03.2014

 12.03.2014 

Plyn OcU 03/14 

27.

Slovak Telekom 

31,18 

 07.03.2014

 17.03.2014 

12.03.2014

Telefon 02/14 

28.

MIVA Market Smižan

 55,55

 10.03.2014 

 16.03.2014

 12.03.2014

Utierky na WC

29.

LIMPO Prešov 

 22,20

 11.03.2014

 17.03.2014 

 12.03.2014

Vlajka SR

30.

Obec Ľubica 

 203,12

 07.03.2014

 15.03.2014 

 12.03.2014

Skladkov.odpadu

31.

RVC-ZO Štrba

 23,00

 07.03.2014 

 14.03.2014 

 12.03.2014

Kniha-účtovníctvo 

32.

Pavol Neuszer NEUEL

 60,00

 10.03.2014 

 21.03.2014

 19.03.2014

Elektrorevizie 

33.

Vítezslav FISCHER  

 76,00

 11.03.2014 

 21.03.2014

 19.03.2014 

Knihy knižnica 

34.

Podtat.vodarenska  

10,45 

 14.03.2014

 29.03.2014

 26.03.2014

Voda cintorin 

35.

Slovak Telekom 

42,74 

 21.03.2014 

 31.03.2014

 26.03.2014

Telefon 03/14 

36.

Orange Slovensko

17,66 

 18.03.2014 

 30.03.2014 

 26.03.2014 

Telefon,internet 

37.

ZINKOZA a.s. 

199,08 

 31.03.2014 

 31.03.2014

 31.03.2014

Zinkovanie plot cint.

38.

Michal Pindroch  

 320,00

 28.03.2014

 01.04.2014

 02.04.2014 

Graf.návrh knihy  

39.

ZŠ s Mš Vlková 

49,68 

 17.03.2014

 02.04.2014

 02.04.2014 

Strava v HN 0314 

40.

Technické služby 

 301,10

 01.04.2014

 04.04.2014

 02.04.2014 

Vyvoz odpadu 0314

41.

TOPSET Solutions 

31,20 

 25.03.2014

 03.04.2014

 02.04.2014

Udrzbaprog.kataster 

42.

Komunálna poisťov.

 154,80

 19.01.2014

 07.04.2014 

 04.04.2014

Poistenie ZzŠ Pož. 

43.

Technické služby

95,33 

 09.04.2014 

 11.04.2014

 11.04.2014

Triedenie sep. odpa  

44.

Tlačiareň GG s.r.o.

8.525,00 

 02.04.2014

 14.04.2014

 11.04.2014

Kniha A4 228 strán 

45.

TOPSET Solutions

372,00

 27.03.2014

 10.04.2014

 11.04.2014

Údržba prog.evid.dan

46. Tuleja Pavol 66,39  31.03.2014  10.04.2014  11.04.2014 Technik PO CO 03
47. MIVA  Smižany 410,52  28.04.2014  28.04.2014  28.04.2014 Rury cesta Levkovce
48. Slovak Telekom 31,06  09.04.2014  17.04.2014  15.04.2014 Telefon 03
49. Obec Ľubica 228,48  04.04.2014  15.04.2014  15.04.2014 Sklad. odpadu 03
50. SPP 131,00  02.042014  15.04.2014  15.04.2014 Plyn  OcU 04
51. SPP 100,00  02.04.2014  15.04.2014  15.04.2014 Plyn HZ 04
52. Ing.Marek Feling 500,00  14.04.2014  28.04.2014  17.04.2014 Projekt chodník
53. SLOVGRAM  33,50  07.04.2014  24.04.2014  23.04.2014 Autorske prava
54. IVES Košice 215,35  14.04.2014   24.04.2014  23.04.2014 Programy Ives
55. ELEKTRO-PROJEKT 180,00  17.04.2014  24.04.2014  23.04.2014 Elektro projekt 
56. LE CHEQUE DEJEUNE 939,54  23.04.2014  25.04.2014  25.04.2014 Stravné lístky
57. HGdata,s.r.o., Ždiar 7,65  28.04.2014  30.04.2014  30.04.2014 Internet 042014
58. HGdata,s.r.o., Ždiar 15,00  28.04.2014  30.04.2014  30.04.2014 Wifi router
59. Slovak Telekom 38,59  25.04.2014  05.05.2014  30.04.2014 Telefon 04
60. Orange Slovensko 17,84  23.04.2014  30.04.2014  30.04.2014 Telefon, internet 04
61. TATRAHASIL 120,53  28.04.2014  08.05.2014  07.05.2014 Revízia HP,nakup HP
62. Vychodoslov.energetika 911,00  02.05.2014  09.05.2014  07.05.2014 Elektrina OcU,HZ,VO 
63. Tuleja Pavol 66,39  30.04.2014  10.05.2014  12.05.2014 Technik Co PO 04
64. Technické služby 412,85  12.05.2014  13.05.2014  12.05.2014 Vyvoz odpadu 04
65. Ing.Daniela Dudová 600,00  09.05.2014  13.05.2014  12.05.2014 Audit za rok 2013
66. Lukáš Binek 690,00  10.05.2014  22.05.2014  12.05.2014 Práce s traktobágro
67. SPP 51,00  05.05.2014  15.05.2014  14.05.2014 Plyn OcU 05
68. SPP 100,00  05.05.2014  15.05.2014  14.05.2014 Plyn HZ 05
69. Slovak Telekom 34,36  09.05.2014  19.05.2014  14.05.2014 Telefon 04
70. Obec Ľubica 528,97  09.05.2014  15.05.2014  14.05.2014 Sklad.odpadu 04
72. SEGAS združenie 228,97  24.04.2014  24.05.2014  22.05.2014 Revizia plyn. kotlov 
73. Služby obce Ľubica 137,16  30.04.2014  14.05.2014  22.05.2014 Vyvoz kontajnerov
74. Orange Slovensko 17,78  16.05.2014  30.05.2014  22.05.2014 Telefon, internet 05
75. Prima banka Slovensko 60,00  19.05.2014  26.05.2014  27.05.2014 Poplatok, audit
76. ZŠ s MŠ Vlková 65,32  26.05.2014  07.06.2014  02.06.2014 Strava v HN 0414
77. ZŠ s MŠ vlková 62,56  02.06.2014  18.06.2014  02.06.2014 Strava v HN 0514
78. Slovak Telekom 40,50  15.05.2014  03.06.2014  02.06.2014 Telefon
79. JOGA spol. s.ro. 2.332,80  29.05.2014  12.06.2014 19.11.2014 Zachranne prace 05/14
80. KSR-KAMEŇOLOMY 1.194,87  31.05.2014  14.06.2014 22.08.2014 Zachranne prace 05/14
81. Marius Pederson 994,67  27.05.2014  27.06.2014 01.08.2014 Zachranne prace 05/14
82. NOMAKO TRADE 21.124,30  29.05.2014  28.06.2014 19.11.2014 Zachranne prace 05/14
83. Lukaš Binek, Rakusy 7.884,00  06.06.2014  21.07.2014 31.08.2014 Zachranne prace 05/14
84. Štefan Žoldák, Rakusy 435,00  12.06.2014  14.07.2014 19.11.2014 Zachranne prace 05/14
85. Robert NAVRATIL, PP 2.208,00  11.06.2014  11.07.2014 19.11.2014 Zachranne prace 05/14
86. ZEMEDAR,Poprad 1.440,00  10.06.2014  24.06.2014 19.11.2014 Zachranne prace 05/14
87. Technické služby 282,53  30.05.2014  06.06.2014 10.06.2014 Vyvoz odpadu 05
88. HGdata,s.r.o., Ždiar 13,30  01.05.2014  15.05.2014  10.06.2014 Internet 04
89. Tuleja Pavol, KK 66,39  31.05.2014  10.06.2014 10.06.2014 Technik CO PO 05
90. SPP 100,00  01.06.2014  16.06.2014 13.06.2014 Plyn HZ 06
91. SPP 21,00  01.06.2014  16.06.2014 13.06.2014 Plyn OcU 06
92. Slovak Telekom 29,86  03.06.2014  17.06.2014  13.06.2014 Telefon 05
93. HGdata,s.r.o.,Ždiar 13,30  01.06.2014  15.06.2014 13.06.2014 Internet 05
94. Obec Ľubica 238,21  02.06.2014  16.06.2014 13.06.2014 Sklad. odpadu 05
95. Ing.Ján Maniak 50,00  30.05.2014  15.06.2014 13.06.2014 Udrzba programov
96. INPROST 15,60  06.06.2014  13.06.2014 13.06.2014 Obecne noviny 
97. MRA  beton plus 497,95  07.06.2014  21.06.2014 25.06.2014 Beton ihrisko
98. Meva sport Slovakia 285,60  25.06.2014  25.06.2014 26.06.2014 Ochranne siete ih
99. Meva sport Slovakia 885,50  25.06.2014  25.06.2014 26.06.2014 Ochranne siete ih
100. MRA beton plus 1.355,90  07.06.2014  21.06.2014 27.06.2014 Beton ihrisko
101. SPP distribucia PP 401,02  13.06.2014  27.06.2014 26.06.2014 Oprava pripojok
102. Orange Slovensko 17,84  16.06.2014  30.06.2014 26.06.2014 Telefon,inter.06
103. Ing.Daniela Dudová 300,00  23.06.2014  30.06.2014 26.06.2014 Audit konsolidacia 
104. Slovak Telekom 39,62  15.06.2014  03.07.2014 01.07.2014 Telefon 05-06/14
105. Podtat.vodar.spoloč. 13,06  24.06.2014  11.07.2014 09.07.2014 Voda cintorin
106. Technické služby 267,98  27.06.2014  04.07.2014 07.07.2014 Vyvoz odpadu 06
107. Meva sport Slovakia 258,00  07.07.2014  07.07.2014 07.07.2014 Ochranne siete ih
108. Ing.Ján Maniak KK 150,00  01.07.2014  11.07.2014 09.07.2014 Zameranie ihriska
109. Noves okná a.s. SNV 1.869,13  02.07.2014  02.07.2014 02.07.2014 Šatne FO
110. Zamaz,spol. s r.o. KK 185,38  27.06.2014  11.07.2014 09.07.2014 Železo plot
111. Zamaz,spol. s r.o. KK 943,58  27.06.2014  11.07.2014 09.07.2014 Železo ihrisko
112. Zamaz,spol. s r.o. KK 901,63  27.06.2014  11.07.2014 09.07.2014 Železo ihrisko
113. SPP 20,00  01.07.2014  15.07.2014 14.07.2014 Plyn OcÚ 07
114. SPP 100,00  01.07.2014  15.07.2014 14.07.2014 Plyn HZ 07
115. HGdata,s.r.o.,Ždiar 13,30  01.07.2014  15.07.2014 14.07.2014 Interne t07
116. Obec Ľubica 210,78  01.07.2014  15.07.2014 14.07.2014 Sklad. odpadu 06
117. Tuleja Pavol KK 66,39  30.06.2014  10.07.2014 09.07.2014 Technik CO,PO 06
118. Slovak Telekom  41,10  03.07.2014  17.07.2014 18.07.2014 Telefon 06/14
119. Technické služby 80,44  04.07.2014  11.07.2014 14.07.2014 Triedenie sep.odpadu
120. Slovak Telekom 56,09 15.07.2014 04.08.2014 29.07.2014 Telefon 06-07/14
121. Technické služby 260,64 24.07.2014 31.07.2014 29.07.2014 Vyvoz odpadu 07
122. Komunálna poisťovňa 16,25 06.07.2014 20.07.2014 28.07.2014 Poistenie AC §52
123. Orange Slonensko 17,78 16.07.2014 30.07.2014 29.07.2014 Telefon, Internet
124. Zš s MŠ Vlková 55,20 01.07.2014 15.07.2014 01.07.2014 Strava v HN 062014
125. Jana Pirožeková  5.998,04 31.07.2014 11.08.2014 06.08.2014 Material futbal.šatne
126. Tuleja Pavol 66,39 31.07.2014 11.08.2014 07.08.2014 Technik CO,PO 07
127. Vychodoslov.  energetika 911,00 24.07.2014 08.08.2014 07.08.2014 Elektrina OcU,HZ,VO6-8
128. SPP 20,00 01.08.2014 20.08.2014 15.08.2014 Plyn OcU 08
129. SPP 100,00 01.08.2014 20.08.2014 15.08.2014 Plyn HZ 08
130. HGdata,s.r.o., Ždiar 13,30 01.08.2014 15.08.2014 15.08.2014 Internet 08
131. Slovak Telekom 34,51 03.08.2014 18.08.2014 15.08.2014 Telefon 7/14
132. PROMETEUS-SL 597,60 04.07.2014 03.08.2014 15.08.2014 Kalove čerpadlo
133. Vladimír Labuda VL 68,40 05.08.2014 12.08.2014 15.08.2014 Reklama
134. ZAMAZ spol.s r.o. 675,24 31.07.2014 14.08.2014 15.08.2014 Železo ihrisko
135. Obec Ľubica 394,75 01.08.2014 15.08.2014 15.08.2014 Sklad.odpadu 07
136. Lukaš Binek, Rakusy 2.772,00 31.07.2014 31.10.2014 30.03.2015 Zachranné prace 07/14
137. ZEMEDAR, Poprad 2.304,00 31.07.2014 25.08.2014 31.03.2015 Zachranné prace 07/14
138. Služby obce Ľubica 319,56 31.07.2014 14.08.2014 31.03.2015 Zachranné práce 07/14
139. Ján Goldiňák,Vlková 228,00 28.07.2014 28.09.2014 09.04.2015 Zachranné práce 07/14
140. GUKO s.r.o. 350,00 30.05.2014 06.06.2014 22.08.2014 Statika futb.satne 
141. P.Krišanda Tatr.Kotlina 1.531,00 15.07.2014 14.08.2014 08.04.2015 Zachranne prace 07/14
142. NOMAKO TRADE KK 7.900,80 31.07.2014 14.08.2014 31.03.2015 Zachranne prace 07/14
143. Orange Slovensko 1,86 16.08.2014 30.08.2014 27.08.2014 Telefon 8-9/14
144. Ing. Ján Maniak KK 200,00 31.07.2014 15.08.2014 27.08.2014 Geom.plan chodnik
145. Ing.Zuzana Milaňáková 300,00 01.08.2014 31.08.2014 27.08.2014 EF - Obnova ZŠ s MŠ
146. Technické služby 273,46 27.08.2014 03.09.2014 02.09.2014 Vyvoz odpadu 08/14
147. Slovak Telekom 38,69 15.08.2014 03.09.2014 02.09.2014 Telefon 7-8/14
148. Inštitut  Krista Veľknaza 1.036,80 01.09.2014 15.09.2014 31.03.2015 Zachranne prace 07/14
149. Betonarka Juh Krafcik 5.953,20 08.09.2014 08.10.2014 02.04.2015 Zachranne prace 07/14
150. NOMAKO TRADE KK 9.425,58 31.08.2014 14.09.2014 30.03.2015 Zachranne prace 07/14
151. P.Krišanda Tatr.Kotlina 10.098,00 10.09.2014 24.09.2014 08.04.2015 Zachranné práce 07/14
152. ZEMEDAR,Poprad 3.096,00 16.09.2014 09.09.2014 31.03.2015 Zachranne prace 07/14
153. Robert Navrátil, PP 1.814,40 02.09.2014 02.10.2014 01.04.2015 Zachranne prace 07/14
154. SV.STEEL,Žakovce 3.450,00 02.09.2014 16.09.2014 19.12.2014 Zachranne prace 07/14
155. JH Company Slovakia 7.893,00 31.07.2014 30.08.2014 02.04.2015 Zachranne prace 07/14
156. JH Company Slovakia 16.681,00 31.08.2014 30.09.2014 01.04.2015 Zachranne prace 07/14
157. JH Company Slovakia 1.437,00 05.09.2014 04.10.2014 01.04.2015 Zachranne prace 07/14
158. Lukaš Binek, Rakusy 10.080,00 28.08.2014 28.11.2014 01.04.2015 Zachranne prace 07/14
159.

Lukaš Binek, Rakusy

1.152,00 05.09.2014 05.12.2014 30.03.2015 Zachranne prace 07/14
160. Služby obce Ľubica 391,08 03.09.2014 17.09.2014 31.03.2015 Zachranne prace 07/14
161. Obec Ľubica 738,49 18.09.2014 02.10.2014 19.11.2014 Zachranne prace 07/14
162. Ing.Vit Svoboda 480,00 08.08.2014 22.08.2014 31.03.2015 Zachranne prace 07/14
163. Miroslav Špirko 15,15 20.09.2014 03.10.2014 19.09.2014 Prenájom techniky
164. František Dravecký 3.360,71 23.09.2014 23.10.2014 24.09.2014 Šatne FO
165. SPP 100,00 01.09.2014 16.09.2014 17.09.2014 Plyn HZ 09/14
166. SPP 41,00 01.09.2014 16.09.2014 17.09.2014 Plyn OcU 09/14
167. HGdata,s.r.o.,Ždiar 13,30 01.09.2014 15.09.2014 16.09.2014 Internet 09/14
168. Obec Ľubica 282,13 02.09.2014 15.09.2014 16.09.2014 Sklad.odpadu 08/14
169. Tuleja Pavol 66,39 31.08.2014 11.09.2014 16.09.2014 Technik CO,PO 08/14
170. Slovak Telekom 37,76 03.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 Telefon 08/14
171. František Dravecký 571,62 23.09.2014 23.10.2014 24.09.2014 Udrzba ihrisko
172. Le Cheque Dejenuer 939,54 23.09.2014 30.09.2014 25.09.2014 Stravne listky
174. Orange Slovensko 1,86 16.09.2014 30.09.2014 24.09.2014 Telefon 09102014
175. PMIT s.r.o. Lubenik 600,00 29.08.2014 12.09.2014 17.0.92014 Udrzba stranky
176. Slovak  Telekom 38,96 15.09.2014 03.10.2014 02.10.2014 Telefon 08092014
177. František Dravecký 571,62 23.09.2014 23.10.2014 24.09.2014 Udrzba ihrisko
178. Technické služby 241,63 18.09.2014 25.09.2014 02.10.2014 Vyvoz odpadu 0914
179. KOVOFINIS  14.994,00 23.09.2014 07.10.2014 29.09.2014 Mostová konštrukcia
180. Podtat. vodaren.  spoloč. 9,14 22.09.2014 12.10.2014 10.10.2014 Voda cintorin
181. HGdata,s.r.o. Ždiar 13,30 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 Internet 1014
182. Obec Ľubica 366,12 01.10.2014 15.10.2014 13.10.2014 Sklad.odpadu 0914
183. Slovak Telekom 38,50 03.10.2014 17.10.2014 20.10.2014 Telefon 0914
184. SPP 100,00 01.10.2014 20.10.2014 20.10.2014 Plyn HZ 1014
185. SPP 126,00 01.10.2014 20.10.2014 20.10.2014 Plyn OcU 1014
186. Technické služby 25,00 08.10.2014 15.10.2014 20.10.2014 Triedenie sep.odpa
187. ZŠ s MŠ Vlková 46,92 06.10.2014 24.10.2014 15.10.2014 Strava v HN 0914
188. Tuleja Pavol 66,39 30.09.2014 10.10.2014 20.10.2014 Technik CO PO 09
189. Vychodos.distribucna 189,00 10.10.2014 24.10.2014 22.10.2014 Pripojka ihrisko 
190. Podtatranske noviny 144,00 10.10.2014 24.10.2014 28.10.2014 Inzerát kontrolor
191. ZINKOZA 536,64 28.10.2014 28.10.2014 28.10.2014 Zinkovanie plot cin. 
192. Ing. Daniela Dudova 200,00 20.10.2014 27.10.2014 28.10.2014 Audit výročná správ2013
193. Orange Slovensko 1,80 16.10.2014 30.10.2014 30.10.2014 Telefon 10112014
194. Slovak Telekom 129,71 15.10.2014 03.11.2014 30.10.2014 Telefon 09102014
195. Technické služby 37,44 22.10.2014 29.10.2014 30.10.2014 Vrecia separ. odpad
196. ZŠ s MŠ Vlková 43,24 06.11.2014 24.11.2014 19.11.2014 Strava v HN 102014
197. Technické služby 439,06 31.10.2014 07.11.2014 07.11.2014 Vyvoz odpadu 1014
198. Slovesnská internetová 82,65 31.10.2014 10.11.2014 07.11.2014 Pohrebisko rok 2014
199. HGdata,s.r.o. Ždiar 13,30 01.11.2014 15.11.2014 14.11.2014 Internet 112014
200. Obec Ľubica 504,41 03.11.2014 15.11.2014 14.11.2014 Sklad.odpadu 1014
201. LIM PO 13,45 06.11.2014 13.11.2014 14.11.2014 Zástava 
202. LIM PO 259,00 06.11.2014 13.11.2014 14.11.2014 Plakety
203. Tlačiareň GG Kežmarok 237,84 28.10.2014 11.11.2014 19.11.2014 Hlavičkový papier
204. Slovak Telekom 34,12 03.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 Telefon 102014
205. Vychodoslov.energetika 911,00 01.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 Elektrina 09-11/2014
206. SPP 100,00 01.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 Plyn HZ 112014
207. SPP 209,00 01.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 Plyn OcU 112014
208. Tuleja Pavol 66,39 31.10.2014 10.11.2014 21.11.2014 Technik CO PO 10
209. MRA beton plus 740,45 21.10.2014 20.11.2014 21.11.2014 Beton  chodnik
210. wanet 950,00 11.11.2014 25.11.2014 25.11.2014 Bez.projek- OOÚ
211. Technické služby 86,40 18.11.2014 25.11.2014 25.11.2014 Vrecia sep.odpad 
212. Slovak Telekom 1,86 16.11.2014 30.11.2014 28.11.2014 Telefon 1112/14
213. EKOMA TATRY 1.198,80 17.11.2014 24.11.2014 28.11.2014 Udržba plot cintorin
214. Slovak Telekom 39,54 15.11.2014 03.12.2014 02.12.2014 Telefon  1011/2014
215. Technické služby 693,36 26.11.2014 03.12.2014 02.12.2014 Vrecia sep.odpad  2015
216. Komunálna poisťovňa 102,74 12.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 Poistenie majetku
217. Komunálna poisťovňa 41,53 12.11.2014 10.12.2014 05.12.2014 Poistenie majetku
218. INPROST 67,60 01.12.2014 08.12.2014 10.12.2014 Obecné noviny rok 2015
219. Tuleja Pavol 66,39 30.11.2014 10.12.2014 10.12.2014 Technik CO PO 11/14
220. Prima banka Slovenska 39,96 03.12.2014 17.12.2014 17.12.2014 Vedenie CP vodarne
221. Technicke služby 321,84 02.12.2014 09.12.2014 19.12.2014 Vyvoz odpadu 1114
222. Obec Ľubica 234,66 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 Skladkovanie odp. 1114
223. HGdata s.r.o. Ždiar 13,30 01.12.2014 15.12.2014 12.12.2014 Internet 1214
224. SPP 100,00 01.12.2014 19.12.2014 16.12.2014 Plyn HZ  1214
225. SPP 246,00 01.12.2014 19.12.2014 16.12.2014 Plyn OcU  1214
226. Slovak Telekom 39,19 03.12.2014 17.12.2014 16.12.2014 Telefon  1114
227. Slovesnka posta 120,00 03.12.2014 17.12.2014 16.12.2014 Podtat.noviny 2015
228. Slovenska posta 151,50 03.12.2014 17.12.2014 16.12.2014 Pravda rok 2015
229. Slov.pozem. fond 13,28 26.11.2014 15.12.2014 19.12.2014 Najom park rok 2014
230. Štefan Žoldak, Rakusy 120,00 02.12.2014 09.12.2014 22.12.2014 Údržba MŠ
231. Topset Solutions 21,00 15.12.2014 25.12.2014 22.12.2014 Údržba programov
232. Ing. Ján Maniak 140,00 12.11.2014 28.11.2014 22.12.2014 Geom.plan cesta
233. ZŠ s MŠ Vlková 48,76 06.11.2014 24.11.2014 15.12.2014 Strava v HN 11/2014
234. Orange Slovensko 1,80 16.12.2014 30.12.2014 29.12.2014 Telefon 12/14 01/15
235. Slovak Telekom 38,59  23.12.2014 03.01.2015 29.12.2014 Telefon 11,12/14
236. Komunálna poisťovňa 17,85 01.12.2014 31.12.2014 29.12.2014 Poistka vozik 2015
237. ZŠ s MŠ Vlková 32,20 15.12.2014 29.12.2014 16.12.2014 Strava v HN 122014
238. Pod.vodaren.spoloč. 10,45 12.12.2014 01.01.2015 29.12.2014 Voda cintorin
239. ZMOS Bratislava 118,96 26.11.2014 31.12.2014 29.12.2014 Členske 2015
240. PLUTADACH  788,33 10.12.2014 24.01.2015 29.12.2014 Material altanok
241. Robert NAVRATIL 3.001,20 17.12.2014 31.12.2014 29.12.2014 Udrzba cesta
242. Jana Pirožeková 1.178,65 29.12.2014 31.12.2014 30.12.2014 Udrzba plot cintorin
243. Jana Pirožekova 505,37 29.12.2014 31.12.2014 30.12.2014 Udrzba MS
244. Jana Pirožekova 418,89 29.12.2014 31.12.2014 30.12.2014 Material satne FO
245. Jana Pirožekova 894,24 29.12.2014 31.12.2014 30.12.2014 Material ihrisko
246. František Dravecky 1.037,93 30.12.2014 13.01.2015 30.12.2014 Udržba MS
247. Technické služby 300,53 30.12.2014 06.01.2014 08.01.2015 Vyvoz odpadu 12/14
248. Obec Ľubica 246,75 31.12.2014 15.01.2015 15.01.2015 Sklad.odpadu 12/14
249. Tuleja  Pavol 66,39 31.12.2014 12.01.2015 15.01.2015 Technik PO BP  12/14
250. Technické služby 117,80 10.01.2015 17.01.2015 15.01.2015 Triedenie sep.odpadu 
251. Marius Pedersen 45,00 31.12.2014 14.01.2015 15.01.2015 Triedenie sep.odpadu
252. Slovak  Telekom 33,55 03.01.2015 19.01.2015 15.01.2015 Telefon 12/2014
253. Vychodoslov. energetika 208,60 15.01.2015 29.01.2015 28.01.2015 Nedoplatok elekt. 2014
254. Slovak Telekom 38,59 15.01.2015 03.02.2015 28.01.2015 Telefon 12/14, 01/15