Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Verejná obchodná súťaž

Typ: ostatné
Verejná obchodná súťaž Obec Vlková vyhlasuje podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znesení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) v zmysle ustanovení § 281 a § 288 Obchodného zákonníka verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov

Obec Vlková vyhlasuje podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znesení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) v zmysle ustanovení § 281 a § 288 Obchodného zákonníka verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí hasičskej zbrojnice Vlková č. 117 (Espresso bar) v obci Vlková na podnikateľské účely, za týchto podmienok schválených Obecným zastupiteľstvom obce Vlková, dňa 23.02.2023 uznesením č. 37/2023

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže v prílohách:

Obchodná verejná súťaž 

Zámer na prenájom nebytových priestorov 

Prihláška na priamy prenájom nebytových priestorov 

Písomný súhlas 


Prílohy

Vytvorené: 12. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2023 10:58
Autor: Správce Webu